Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

SPLATNOST A SAZBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2021

 

Poplatky za komunální odpad

Sazba poplatku je 700,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:

  1. částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
  2. částka 450,- Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 

Splatnost poplatku:

  • prvních 350,-do 31. března každého roku
  • druhých 350,-do 30. září každého roku
  • poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31. března každého roku

 

Tento poplatek máte opět možnost uhradit v městské pokladně nebo převodem na účet číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku.

 

 

Poplatky za psy

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Kynšperk nad Ohří. Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

 

Sazby poplatku za psa:

a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,

která jej chová v bytovém domě   ……………………………………  ..                            1 000,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písmenu a)…....       1 500,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let     ……………………...                      200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

kterým je osoba starší 65 let  ……………………….…………..……………                             300,- Kč

e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,

která jej chová v rodinném domě …………………………….…………                                 500,- Kč

f) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písmenu e)……..           750,- Kč

 

Splatnost poplatku:

  • nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce, do 31. května každého roku
  • činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku
  • poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31. května každého roku

 

Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

 

DATUM

Sobota, 23.leden 2021

Svátek slaví Zdeněk

 
AKTUALITY
 
20.01.2021
15.01.2021
14.01.2021
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
29.04.2020
22.04.2020
16.12.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště