Uživatelské jméno: Heslo:

Cyklotrasy

oficiální stránky města

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2020

Dne 09.04.2020 rozhodl prezident republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání 

na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

Zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR č. 169/2020 Sb., částka 61 z 15.4.2020


Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:

v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.


Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v Karlovarském kraji konají ve volebním okrsku č. 3 se sídlem v Chebu.

 

Informace k voličským průkazům pro volby do ZK

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může již dnes požádat o vydání voličského průkazu. Voliči s trvalým pobytem na území města Kynšperk nad Ohří si mohou o voličský průkaz požádat na:

Městském úřadě Kynšperk nad Ohří, v přízemí budovy čp. 221, kancelář č. 4, u paní Aleny Kadavé, tel. č. 352 350 427

a to po prokázání své totožnosti. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. Žádost lze podat těmito způsoby:

· v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče 

· v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

· v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020.

·  osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. září 2020 do 16.00 hodin.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu naleznete v níže uvedený přílohách.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!

Městský úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou přesnou adresu.

Hlasovat na voličský průkaz vydaný Městským úřadem Kynšperk nad Ohří může volič pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje pouze na území Karlovarského kraje.

 

 

DATUM

Úterý, 27.říjen 2020

Svátek slaví Šarlota a Zoe

 
AKTUALITY
 
26.10.2020
21.10.2020
21.10.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
29.04.2020
22.04.2020
16.12.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště