Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Tajemník informuje

Pořádková služba

Dne 1. března 2008 jsem do pracovního poměru přijal nového zaměstnance Městského úřadu. Jedná se o úředníka správního a sociálního odboru. Jeho hlavní náplní práce je pořádková a preventivní služba na území města.

Mezi jeho základní povinnosti patří:

 

 • Dohlíží na bezpečnost přecházejících na přechodech pro chodce
 • Kontroluje a postihuje znečišťování veřejných prostranství zejména psími exkrementy
 • Provádí odchyt toulavých psů
 • Kontroluje nedovolené parkování a oznamuje jej Policii ČR
 • Vyhledává a oznamuje autovraky a zajišťuje jejich odstraňování
 • V oblasti dopravy ve městě zabezpečuje kontrolu dopravního značení
 • Spolupracuje s Policií ČR ve městě
 • Dohlíží na nesprávné označení nebezpečných míst ve městě a jejich včasné odstraňování
 • Oznamuje příslušnému vedoucímu odboru podezření ze spáchání přestupků a správních deliktů ve městě
 • Ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití a za přestupky proti pořádku v územní samosprávě
 • Oznamuje Policii ČR, že došlo ke spáchání přestupku nebo správního deliktu
 • Ve spolupráci s finančním odborem provádí kontroly užívání veřejného prostranství na území města (stánkový prodej, skládky, uložení zeminy, zábor veřejného prostranství)
 • Podle pokynů zástupců města se zúčastňuje kulturních a sportovních akcí pořádaných na území města
 • Plní další úkoly stanovené starostou, tajemníkem a vedoucím správního a sociálního odboru
 • Doručuje písemnosti na území města Kynšperk nad Ohří

K tomuto kroku jsem přistoupil z důvodu neutěšené situace ve veřejném pořádku ve městě. Jedná se zejména o znečištěná veřejná prostranství exkrementy pobíhajících psů, odpadky na veřejných plochách atd. Dalším problémem jsou odstavené autovraky na území města.

Po třech měsících bude činnost uvedeného pracovníka vyhodnocena a výsledek předán Radě města Kynšperk nad Ohří k projednání a stanovení dalšího postupu.

Bc. Roman Říha

tajemník

DATUM

Úterý, 27.říjen 2020

Svátek slaví Šarlota a Zoe

 
AKTUALITY
 
26.10.2020
21.10.2020
21.10.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
29.04.2020
22.04.2020
16.12.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště