Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Poplatek za komunální odpad v roce 2010

Vážení občané,

Město Kynšperk nad Ohří již od 1.1.2002 na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“).

V zákoně o místních poplatcích je sazba místního poplatku tvořena ze dvou částek, a to z částky pevné, jejíž horní zákonnou hranicí je 250,00 Kč za povinnou osobu a kalendářní rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250,00 Kč za povinnou osobu a kalendářní rok.

Pro stanovení výše místního poplatku pro rok 2010 vycházelo město z nákladů na odpadové hospodářství roku 2008. Náklady na svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008 činily 1 450 000,00 Kč při počtu 5 057 obyvatel Kynšperka nad Ohří k 31.12.2008. Z toho vyplývají náklady 286,73 Kč na osobu.

Vzhledem k tomu, že vybrané příjmy stále nepokrývají výdaje, zůstává místní poplatek na rok 2010 v celkové výši 500,00 Kč za fyzickou osobu a kalendářní rok.

Do této částky nejsou započítány náklady na likvidaci nebezpečného odpadu.

 

Poplatek je splatný dvakrát ročně bez vyměření a činí celkem na rok 2010 pro:

Ø poplatníka – fyzickou osobu, která má ve městě Kynšperk nad Ohří trvalý pobyt 500,00 Kč

Ø poplatníka – fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území města Kynšperk nad Ohří, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,00 Kč.

 

Splatnost místního poplatku zůstává beze změn. Místní poplatek je možné uhradit

Ø jednorázově v plné výši 500,00 Kč nejpozději do 31.03.2009

Ø ve dvou splátkách:

· termín úhrady první poměrné části 250,00 Kč do 31.03.2010

· termín úhrady druhé poměrné části 250,00 Kč do 30.09.2010

 

Způsob úhrady místního poplatku:

Ø hotově – v pokladně Městského úřadu, Jana A. Komenského 221, dveře č. 2

Ø převodem na účet Města Kynšperk nad Ohří č. 19-4587390287/0100, variabilní symbol 31530, specifický symbol – datum narození (např. datum narození 02.12.1999 – specifický symbol bude 02121999).

Pokud budete zasílat platbu převodem za více osob, zašlete na e-mail platby@kynsperk.cz, nebo poštou avízo, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši částky.

 

Veškeré žádosti, týkající se prominutí, snížení, osvobození místního poplatku za odpad vyřizuje správce místního poplatku – finanční odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří.

Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru

DATUM

Pondělí, 24.únor 2020

Svátek slaví Matěj

 
AKTUALITY
 
24.02.2020
21.02.2020
20.02.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
16.12.2019
02.10.2019
27.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště