Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří

Ve středu 19. května 2010 se koná zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří. Zasedání začíná v 17.00 hod. v jednacím sále Radnice čp. 1 v Kynšperku nad Ohří.

 

   Navržený program jednání:

1.      Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří za rok 2009, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

2.      Rozpočet města na rok 2010, rozpočtové opatření č. 2

3.      Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov

4.      Smlouva o poskytnutí přechodné finanční výpomoci Místní akční skupině Sokolovsko, o.p.s., na předfinancování projektu „Propagační kampaň Za krásami MAS Sokolovsko“

5.      Žádosti o změnu Obecně závazné vyhlášky Města Kynšperk nad Ohří č. 3/2009, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje a návrh OZV č. 2/2010  o změně OZV č. 3/2009

6.      Odpis pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu po zemřelém K. B.

7.      Souhlas s předložením projektu a zajištění zdrojů na jeho financování „Obnova čekáren na zastávkách hromadné dopravy v okolí Kynšperka nad Ohří“

8.      Souhlas s předložením projektu a zajištění zdrojů na jeho financování „Stavební obnova Kaple  Kamenný Dvůr – Podlesí“

9.      Prodej pozemků

10.   Diskuse

DATUM

Pondělí, 17.únor 2020

Svátek slaví Miloslava

 
AKTUALITY
 
17.02.2020
12.02.2020
11.02.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
16.12.2019
02.10.2019
27.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště