Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Dopravní opatření – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v ulici Dlouhá a Petra Bezruče

Na křižovatce ulic Dlouhá a Petra Bezruče v Kynšperku nad Ohří stojí bytový dům č.p. 175 na p.p.č. 460, jehož omítky a římsy jsou v havarijním stavu a hrozí jejich opadávání. Z tohoto důvodu vymezí Město Kynšperk nad Ohří bezpečnostní pásmo okolo domu, ve kterém se nesmí pohybovat automobily a ani osoby.

V ulici Dlouhá ze směru náměstí 5. května bude umístěna dopravní značka „zákaz zastavení“, dále značka s vyznačením „zúžení vozovky z jedné strany“ a dále zábrana s dopravní značkou „Přikázaný směr objíždění vpravo“. Bezpečnostní pásmo okolo domu bude vymezeno směrovými deskami propojenými páskou.

Z opačné strany v ulici Dlouhá bude umístěna značka „Zúžená vozovka“ a „Přikázaný směr objíždění vlevo“.

V ulici Petra Bezruče budou umístěny zábrana a směrové desky.

 

Opatření bude provedeno z důvodu zajištění bezpečnosti procházejících občanů, zamezení možných škod na jejich zdraví a majetku a bude trvat do doby bezpečného zajištění objektu.

 

Děkujeme za pochopení

                                                       Zdeňka Černá

                                               Referent majetkového odboru

 

 

Bližší informace k zabezpečení objektu sdělí Ing. Všetečková Jana, vedoucí odboru výstavby a územního plánování a dopravy

DATUM

Neděle, 26.leden 2020

Svátek slaví Zora

 
AKTUALITY
 
23.01.2020
20.01.2020
16.01.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
16.12.2019
02.10.2019
27.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště