Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

MAS IROP „Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“

                           

Město Kynšperk nad Ohří má záměr podat žádost o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, specifického cíle 4.1 – posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu na projekt „Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“.  V případě získání podpory je nutné realizovat projekt do 31. 05. 2018.

Záměrem tohoto projektu je vybudování bezbariérového přístupu do školy pomocí rampy a výtahu umístěného v budově školy, dle zpracovávané projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci základní školy. Jedná se tedy o zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérovost je v rámci projektu řešena k výstavbou rampy pro invalidy podél štítu budovy základní školy, která povede k novému vstupu do celé základní školy (současným zadní vchodem).

Na nový vstup pak budou navazovat šatny pro žáky školy (tyto však nejsou předmětem žádosti o dotaci). Pro bezbariérový vstup do všech prostor školy bude vybudován  výtah se samonosnou konstrukcí a skleněným pláštěm.

Bezbariérovostí bude zajištěn vstup do celého objektu nejen pro vozíčkáře, ale také pro osoby s jiným pohybovým, zrakovým, sluchovým postižením, tedy pro osoby "osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace", škola získá nový moderní vstup s výtahem, který umožní další rozvoj školy a stane se tak jednou z mála základních škol v okolí s bezbariérovým přístupem, jež budou moci využívat žáci nejen z přilehlých obcí.

Cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek pro přístup do budovy školy a bezpečný pohyb žáků i pedagogů v prostorách školy.

Přínos realizace projektu pro žáky školy

-           snadnější a bezpečnější pohyb po prostorách ZŠ pro všechny žáky bez rozdílu,

-           kvalitní a zmodernizované zázemí,

-           příležitost projevit větší samostatnost u žáků s pohybovým či smyslovým postižením,

-           snadnější začlenění pro děti s handicapem do kolektivu – obecně, aby se děti naučily vnímat handicap jako součást běžného života a nikoliv jako nemoc…

Přínos pro město

-           noví žáci i pedagogové – nová pracovní místa,

-           publicita města.

V případě Vašeho zájmu o další informace, prosím, kontaktujte majetkový odbor Městského úřadu Kynšperk nad Ohří na emailové adrese jilkova@kynsperk.cz nebo hamouzova@kynsperk.cz

pro více informací klikněte na odkaz zde

DATUM

Neděle, 27.květen 2018

Svátek slaví Valdemar

 
AKTUALITY
 
25.05.2018
23.05.2018
23.05.2018
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
23.05.2018
27.04.2018
06.03.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště