Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Úhrada dopravy uživatelů pečovatelské služby od 1. 4. 2018

Úhrada dopravy uživatelů pečovatelské služby od 1. 4. 2018

 

Město Kynšperk nad Ohří uzavřelo v březnu 2018 se společností Pomoc v nouzi, o. p. s., která je poskytovatelem sociální služby – pečovatelská služba, smlouvu o poskytování služby – fakultativní doprava uživatelů pečovatelské služby.

Obě smluvní strany mají zájem na trvalém zkvalitňování dlouholeté úspěšné spolupráce v péči o obyvatele města – uživatele pečovatelské služby (dále jen „PS“). S ohledem na finanční, zdravotní a sociální situaci některých uživatelů PS rozhodlo město o jejich finanční podpoře při zajištění dopravy za určitých podmínek (viz níže). Služba by měla pomoci uplatňovat práva a oprávněné zájmy při obstarávání jejich osobních záležitostí (tedy zejména za účelem dopravení uživatelů PS do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby, do obchodů, lékárny, na hřbitov apod.).

Město bude plně hradit účelnou dopravu svých obyvatel, kteří jsou současně uživateli pečovatelské služby, a zároveň bude tato doprava realizována v rámci katastrálního území města Kynšperk nad Ohří ve všedních dnech mezi 7:00 – 16:00 hod. (mimo státní svátky) za splnění těchto podmínek:

  • uživatel PS má trvalý pobyt v Kynšperku nad Ohří, tedy v jeho částech – Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Kynšperk nad Ohří, Liboc, Štědrá, Zlatá a
  • je starší 65 let nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo je invalidní v druhém či třetím stupni invalidity.

Dopravu uživatele PS, jako fakultativní činnost, však nelze poskytovat samostatně bez využívání alespoň jedné ze základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel není povinen fakultativní činnosti (tedy i dopravu) automaticky zabezpečovat jen proto, že o ně klient požádal. Záleží proto jen na poskytovateli sociální služby, jak vyhodnotí jeho potřebnost, zda se klient nachází v nepříznivé sociální situaci a zda má k tomu poskytovatel služby v daný okamžik dostatečné personální a provozní vybavení.

Kontakt na pečovatelskou službu:

p. Libor Račko, vedoucí PS

tel. č.: 734 389 745
e-mail: racko@pomocvnouziops.cz, ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Podrobné informace k pečovatelské službě získáte na internetových stránkách:

www.pomocvnouziops.cz

 

 

správní a sociální odbor

Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

DATUM

Úterý, 23.duben 2019

Svátek slaví Vojtěch

 
AKTUALITY
 
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
 
Více aktualit
 
ANKETA
Kdo je „kotlíkový specialista“?

Jedná se o osobu či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci. Kotlíkový specialista má několik rolí:

  • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu).
  • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování.
  • Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
19.09.2018
15.08.2018
09.07.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště