Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Upozornění na splatnost nájmů

 

Vážení občané,

připomínáme termíny úhrad nájemného a pachtovného za užívání nemovitých věcí, reklamních ploch a vývěsních skříněk ve vlastnictví města pro rok 2021, tj. nájemné za pozemky, pacht za zemědělský pacht pozemků, nájem parkovacích míst, nájemné za reklamní plochy a vývěsní skřínky.

 

Termín splatnosti nájmu, pachtu je vždy uveden v příslušné nájemní či pachtovní smlouvě.

 

Datum splatnosti, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak

Druh nájmu  

31.01. 2021

Nájem pozemku pro parkování

 

31.03.2021

Nájem pozemku

 

31.03.2021

Pacht pozemku

 

31.03.2021

Pronájem reklamních ploch a skříněk

 

 

Nájemné za užívání pozemku pro parkování je pevně stanoveno na částku  2 420,00Kč včetně DPH/ rok/parkovací místo.

O výši nájmu nebo pachtu za ostatní pozemky se můžete informovat na pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří tel. 352 350 452 nebo na majetkovém odboru tel. 352 350 435 (nájem míst pro parkování) a 352 350 432 (nájem a pacht pozemků), a to od 15.01.2021.

Nájemné či pacht je možné uhradit i bezhotovostně na č. ú. 19 – 458 739 0 287/0100 s uvedením variabilního symbolu uvedeného v textu smlouvy. Do poznámky uveďte vždy účel platby a jméno a příjmení uživatele dle smlouvy.  

 

 

Děkujeme

Majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří

 

DATUM

Sobota, 23.leden 2021

Svátek slaví Zdeněk

 
AKTUALITY
 
20.01.2021
15.01.2021
14.01.2021
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
29.04.2020
22.04.2020
16.12.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště