Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

JAK POSTUPOVAT PŘI NALEZENÍ NOVÉHO LÉKAŘE

 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI

Dne 16. 2. 2021 v souladu s ust. § 22 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách) zaniklo oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 

Poskytovatele zdravotních služeb:

MUDr. Václav Janda – všeobecné praktické lékařství a vnitřní lékařství, poslední místo poskytování zdravotních služeb: Kynšperk nad Ohří, Zahradní 892/5, PSČ 357 51;
IČO: 433 16 565.

Zdravotnická dokumentace bude neprodleně předána na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví (dále „KÚKK“) na adresu: Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK POSTUPOVAT PŘI NALEZENÍ NOVÉHO LÉKAŘE

 

Dle ust. § 46 zákona č. 48/1997 Sb. je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům (tuto kompetenci nemá KÚKK ani obecní úřad), včetně jejich místní a časové dostupnosti (nařízení vlády č. 307/2012 Sb.). Místní a časová dostupnost je pro vysvětlení: aby byl lékař v dostatečné blízkosti místa Vašeho bydliště. Pro praktického lékaře je tato dostupnost 35 minut.

 

Jak postupovat?

 1. zkontaktuji svoji zdravotní pojišťovnu telefonicky nebo navštívím její webové stránky a sdělím, že potřebuji najít nového praktického lékaře v místě, kde bydlím
 2. zdravotní pojišťovna mi poskytne seznam všech praktických lékařů včetně kontaktů, tak aby byla splněna místní a časová dostupnost
 3. začnu obvolávat dle seznamu a sdělím doktorovi, že mě na něj odkázala zdravotní pojišťovna
 4. v případě, že mě daný praktický lékař odmítne, požádám ho o písemnou zprávu o odmítnutí s uvedením důvodu  a pokračuji v obvolávání dalších lékařů dle seznamu

 

Odmítne-li lékař přijmout pacienta, který se tímto jednáním cítí poškozen, má pacient právo na písemné potvrzení odmítnutí s uvedením důvodu. S tímto dokladem je pak možné se obrátit na svou pojišťovnu, která je povinna zajistit jiného lékaře.

 

Možné důvody odmítnutí pacienta:

 • přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení, jeho přijetí brání provozní důvody - personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení,
 • vzdálenost místa pobytu pacienta v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství by neumožňovala výkon návštěvní služby,
 • není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

Kontakty na zdravotní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR: +420 952 222 222
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR: +420 378 023 281-3
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: +420 353 618 394
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví:

              +420 353176401

 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR: +420 351 170 094
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: +420 474 335 511, +420 739 456 772
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: +420 326 579 111

 

 

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacientů bude neprodleně předána na KÚKK. Jakmile bude předána zdravotnická dokumentace krajskému úřadu, kompetentní osoba ji bude předávat na základě žádosti o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři. Nikoliv do rukou pacienta. Kontaktní osoby KÚ KK pro předání ZD: Denisu Krejčí na tel.: 736 650 387 či Vladimíra Šuminu na tel.: 736 650 105.

Pacient pro potřeby nového lékaře před předáním ZD si může u své zdravotní pojišťovny (na pobočce) požádat o tzv. PŘEHLED VYKÁZANÉ PÉČE, tak aby lékař měl nezbytné informace pro předepsání potřebných léků apod.

Na základě vzniklé skutečnosti, žádáme všechny občany, kteří byli zaregistrováni u MUDr. Václava Jandy, aby co nejdříve učinili kroky k přechodu k jinému lékaři, podle návodu, který jsme vám výše poskytli. Prosím hlavně rodinné příslušníky, aby osobám staršího věku vypomohli s tímto přechodem k jinému lékaři.

 

     Děkuji za pochopení a přeji všem hodně sil v dnešní složité době.

                                                                                         Ing. Tomáš Svoboda

                                                                                             Starosta města

 

DATUM

Úterý, 09.březen 2021

Svátek slaví Františka

 
AKTUALITY
 
08.03.2021
05.03.2021
04.03.2021
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
29.04.2020
22.04.2020
16.12.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště