Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

NAŘÍZENÍ HEJTMANA KRAJE

"Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů"

 

Karlovy Vary, 12. 7. 2010

  

Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, ev.č. KKŘ – 47/2010, ze dne 12. července 2010,

 

 

vyhlašuji

 

 

v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, ze dne 11. září 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení č. 3/2003"),

 

 

pro celé území Karlovarského kraje

 

 

z důvodů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) Nařízení č. 3/2003, zejména z důvodu mimořádných klimatických podmínek, dlouho trvajícího sucha, s ohledem na předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav

 

 

od 12. července 2010, 12:00 hod. do 20. července 2010, 24,00 hodin dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

 

 

V souvislosti s vyhlášením doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů upozorňuji na to, že v souladu s čl. 4 odst. 1 Nařízení č. 3/2003 pro tuto dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vstupují v platnost následující preventivní opatření:

 

 

a) na vyhlášeném území je zakázáno:

 

 

1.       jízda parních lokomotiv[1] a jízda motorových vozidel po polních a lesních cestách, včetně jízdy motorových vozidel ve volné přírodě. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci,

2.       rozdělávání ohňů ve volné přírodě a spalování hořlavých odpadů,

3.       pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti,

4.       odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě.

 

 

b)   odpovědná osoba, která provozuje rekreační zařízení, je povinna zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany, tato technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým, a to tím způsobem, aby bylo umožněno seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest,

c)   v rekreačních zařízeních lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru, rozdělávání ohňů je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů,

d)   pro provozování ohniště v rekreačních zařízení musí být určena osoba odpovědná za dozor; ohniště nesmí být provozováno za silného větru,[2]

e)   vlastník lesa je povinen kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období provádělo spalování klestí.

 

 

Upozorňuji dále na to, že podle čl. 6 Nařízení č. 3/2003 porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

 

 

Toto vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nabývá účinnosti vyhlášením na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

 

 

 

PaedDr.. Josef Novotný v.r. hejtman kraje

 

 

  

 

Vyhlášení (vyvěšení na úřední desce):12.7. 2010, v 11:30 hod.[1]
Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv u Českých drah

[2] Tj. rychlost větru je vyšší než 5,2 metrů m.s.-l, tento vítr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, listy a větvičky se trvale pohybují, na vodě se dělají vlnky

DATUM

Pondělí, 17.únor 2020

Svátek slaví Miloslava

 
AKTUALITY
 
17.02.2020
12.02.2020
11.02.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
16.12.2019
02.10.2019
27.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště