Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Sportovní zařízení města - pravidla a ceník

Pravidla pro poskytování a rezervaci sportovních zařízení města Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří

 

 

Sportoviště v majetku města v ulici Školní, Jana A. Komenského a Okružní jsou volně přístupná veřejnosti, bez omezení času. Na využití oplocených sportovišť, která vyžadují zvláštní režim údržby, je vypracován harmonogram obsazení a využití. Tento je k dispozici na majetkovém odboru městského úřadu, u správce sportovních zařízení a lze jej nalézt i na webových stránkách města Kynšperk nad Ohří. V roce 2009 je plánován provoz sportovních zařízení od 1. 5. 2009 do 15. 11. 2009 s tím, že v době školních prázdnin dojde k prodloužení otevírací doby. Provoz městských sportovišť zajišťuje město ze svého finančního rozpočtu. Účtované nájemné je určeno na částečnou úhradu mzdy správce.

 

TJ Slavoj, oddíl volejbalu, bude využívat volejbalové a beachvolejbalové kurty na  mistrovské zápasy v potřebné době a na trénink 2krát týdně v rozsahu vždy 3 hodiny  zdarma.

 

TJ Slavoj, oddíl malé kopané, bude využívat víceúčelové hřiště na mistrovské zápasy v potřebné době a trénink 2krát v týdnu v rozsahu vždy 3 hodiny zdarma. Platby za   využití umělého osvětlení se toto netýká.

 

 

Základní škola v Kynšperku nad Ohříbude využívat v rámci výuky hřiště a běžeckou dráhu  zdarma.

 

Sportovní akce, u nichž bude pořadatelem nebo partnerem město Kynšperk nad Ohří, budou zdarma. 

 

1. Povinnosti návštěvníků a uživatelů

Povinný úklid uživatelem- po využití sportoviště provede uživatel základní úklid. Na antukových a beachvolejbalových kurtech zajistí též zametení plochy dodanými kartáči. Sportoviště předá správci. Při využití tělovýchovnou jednotou TJ Slavoj a školami odpovídají za provedení příslušní vedoucí družstev a pedagogové.

Každý přítomný na sportovištích je povinný dodržovat provozní řád sportovišť a dbát     pokynů správce.

 

2. Postup při rezervaci uzavřených sportovišť:

Rezervaci je možné provést v pracovní době na majetkovém odboru Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří, v kanceláři č. 25, II. poschodí. Zaevidování v rezervačním systému bude provedeno po uhrazení příslušné částky dle ceníku buďto na účet města  č. 19-4587390287/0100, variabilní symbol 7404, kdy do textu pro příjemce žadatel uvede příjmení popř. firmu. Rezervace bude provedena až po připsání částky na účet města. Druhou variantou je úhrada předmětné částky v pokladně městského úřadu. Rezervaci využití sportoviště bez uhrazení stanovené částky nelze provést a nebude zaznamenána do harmonogramu. Pro příchozí bude možné využít sportoviště v případě volné kapacity po úhradě přímo u správce sportovních zařízení v pracovní dny v době od 13.00 do 20.00 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek v době od 09.00 do 20.00 hodin – mobilní telefon 725 038  753.

 

CENÍK NÁJEMNÉHO  je k dispozici v sekci Město/soubory ke stažení/SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

DATUM

Neděle, 24.září 2023

Svátek slaví Jaromír

 
AKTUALITY
 
20.09.2023
19.09.2023
19.09.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.09.2023
22.08.2023
02.08.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště