Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Jarní svoz nebezpečného a nepotřebného odpadu

Ve čtvrtek 14. května 2009 se uskuteční periodický jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu. Svoz zajišťuje oprávněná společnost A.S.A. s.r.o., provozovna Tisová, ve spolupráci se Správou majetku Kynšperk nad Ohří s.r.o.

Dle katalogu odpadů (vyhlášky č. 381/2001 Sb.) nazýváme nebezpečným odpadem: vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televizory…..), rtuťové výbojky, automobilové a jiné baterie, použité olejové filtry, brzdové destičky obsahující azbest, obaly od barev, rozpouštědel, chemikálií a další výrobky a látky. Nebezpečné odpady nemohou být likvidovány společně s odpadem komunálním (uložením na skládku), neboť by došlo k ekologickým škodám (zejména ke znečištění spodních vod). V případě zjištění příměsí nebezpečných látek v komunálním odpadu vstupní kontrolou skládkové společnosti bude město sankcionováno (pokud bude toto zjištěno již na území města, hrozí postih pachateli).

Pod pojmem nepotřebný objemný odpad rozumíme starý nábytek, koberce atd. Pokud vám nějaký objemný odpad doma překáží a potřebujete neprodleně uvolnit místo, využijte sběrného místa Správy majetku v ulici SNP, které je občanům města k dispozici celoročně. Protože je tato služba pro občany města bezplatná, nikdo nemá sebemenší důvod k nezákonnému odkládání nebezpečných odpadů do popelnic a kontejnerů, určených pouze pro komunální odpad. Totéž se týká objemného odpadu, který pravidelně „zkrášluje“ okolí stanovišť kontejnerů i jiná prostranství.

 

Proto Vás žádáme, abyste nezakládali hromádky, či neodkládali citované odpady k popelnicím již nyní, a vyčkali dne před svozem.

Svoz bude proveden dle zaběhnutého scénáře:

Dolní Pochlovice, Hornická ulice - prostor před bývalými stavebninami

14.00 - 15.15

Kynšperk nad Ohří - areál Správy majetku (býv. Technických služeb)

14.00 - 17.00

Chotíkov - náves

15.30 - 15.45

Liboc - u autobusové zastávky

16.00 - 16.15

Štědrá - na návsi

16.30 - 16.45

Zlatá - u bývalé prodejny potravin

17.00 - 17.15

 

Děkujeme za pochopení.

DATUM

Sobota, 10.prosinec 2022

Svátek slaví Julie

 
AKTUALITY
 
09.12.2022
09.12.2022
09.12.2022
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.12.2021
20.10.2021
21.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště