Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří

Ve středu 13. května 2009 se koná zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří. Zasedání začíná v 17.00 hod. v jednacím sále Radnice čp. 1 v Kynšperku nad Ohří.

Navržený program jednání:

 1. Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří za rok 2008, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
 2. Rozpočet města na rok 2009, rozpočtové opatření č. 2
 3. Odpis pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu po zemřelé Zdeňce Strýhalové
 4. Odpis pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
 5. Delegování člena Zastupitelstva města pro jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
 6. Informace rady města o vyřízení žádosti občana
 7. Koupě části pozemku parc. č. 1439/2 (orná půda) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
 8. Prodej části pozemku parc. č. 1089/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
 9. Prodej pozemku parc. č. 1619/10 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
 10. Prodej části pozemku parc. č. 5 v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří
 11. Diskuse
DATUM

Sobota, 10.prosinec 2022

Svátek slaví Julie

 
AKTUALITY
 
09.12.2022
09.12.2022
09.12.2022
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.12.2021
20.10.2021
21.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště