Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Informace pro občany a majitele vozidel

V souvislosti s novelou zákona č.185/2001Sb. a novým zákonem č.383/2008 Sb. o odpadech  dochází od 01. 01. 2009 k podstatným změnám v provádění první registrace  a první přeregistrace vozidla.

 

Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (§ 37e zák.383/2008 Sb.) Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

 

Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši:

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

 

 Poplatek platí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností  vystaví po zaplacení žadatelidoklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

 

Bc. Roman Říha

tajemník

DATUM

Sobota, 10.prosinec 2022

Svátek slaví Julie

 
AKTUALITY
 
09.12.2022
09.12.2022
09.12.2022
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.12.2021
20.10.2021
21.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště