Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Finanční odbor upozorňuje

Vážení občané,

Dne 30.9.2008 uplynul termín splatnosti poměrné části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Ti, kteří jste ještě poplatek neuhradili, učiňte tak neprodleně v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří nebo převodním příkazem na účet č.19-4587390287/0100, variabilní symbol 31530, specifický symbol je rodné číslo plátce. Pokud budete zasílat platbu převodem za více osob, zašlete prosím avízo na e-mail mesto@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši částky.

Finanční odbor

DATUM

Sobota, 10.prosinec 2022

Svátek slaví Julie

 
AKTUALITY
 
09.12.2022
09.12.2022
09.12.2022
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.12.2021
20.10.2021
21.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště