Uživatelské jméno: Heslo:

Mateřská škola

v ulici Školní

Mateřská škola

Základní údaje o mateřské škole:

Mateřská škola má dvě budovy, jednu ve Školní ulici, druhou v Zahradní ulici, kde je ředitelna školy.

Název mateřské školy :

Mateřská škola
Kynšperk nad Ohří,
Školní 525,
okres Sokolov, příspěvková organizace

adresa: Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří

tel: 352 683 043

adresa druhé budovy: Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří

 tel. kontakt na budovu MŠ v Zahradní ulici, kde se nachází ředitelna školy :  352 683 182

mobil na ředitelku MŠ :  608 339 950

e-mail:
mskynsperk@seznam.cz

právní statut: příspěvková organizace

zřizovatel: Město Kynšperk nad Ohří

Ve školním roce 2011/2012 jsou v provozu obě budovy mateřské školy.

Je zde v provozu 5 tříd.

odkaz na webové stránky MŠ : http://www.mskynsperk.estranky.cz/

 

 Informace pro rodiče

Provoz mateřské školy je od 6:00 h do 16:00 h.

Předávání dětí a bezpečnost:
Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

Děti se ráno scházejí do 8:00 h, potom se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Po vzájemné dohodě s ředitelkou MŠ je možné domluvit i jiný čas příchodu dítěte.

Onemocní- li dítě během dne ve škole, po telefonickém vyrozumění si rodiče nebo jejich zástupci dítě z MŠ odvedou.

Po obědě odchází děti domů od 12:15 h do 12:30 h.

Odpoledne se dětí rozchází od 14:45 h. Další informace naleznete v sekci soubory ke stažení.Trochu z historie

Je pravdou doloženou ve starých kronikách uložených v okresním archivu v Jindřichovicích, že mateřská škola v Kynšperku nad Ohří byla výnosem ministerstva školství a národní osvěty zřízena při zdejší škole a otevřena 29.dubna 1929.

Zprávy tehdejších kronikářů jsou však zvláště o předškolní výchově velice skromné. Do roku 1939 je o ní napsáno pouze 13 vět.

Na jaře roku 1948 se MŠ přestěhovala do dnešní budovy a rozsáhlejší rekonstrukcí v roce 1982 dostala dnešní podobu.

Od. 1. ledna 1996 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací. Usnesením Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, ze dne 7. prosince 2006 byla mateřská škola s účinností od 1. ledna 2007 sloučena s MŠ v Zahradní ulici.Současnost

Mateřská škola ve Školní ulici je starší jednoposchoďová vilka z hrázděného zdiva  na okraji Kynšperka nad Ohří.

Rozdělení dětí do tříd:

          1. trída Sluníčková  - zpravidla děti od 3 let

          2. třída Hvězdičková - zpravidla děti od 4 do 7 let

Mateřská škola v Zahradní ulici je nově opravené předškolní zařízení, které je umístěno ve velké zahradě na okraji města.

Rozdělení dětí do tříd:

  1.  třída Srdíčková   - zpravidla děti od 3 let
  2.  třída Korálková   - zpravidla děti od 3 do 5 let
  3.  třída Zvonečková- zpravidla děti od 5 do 7 let

O bezpečí a pohodu se stará 10 kvalifikovaných učitelek,asistent pedagoga , pracovnice školní jídelny a provozní zaměstnanci: školnice, uklizečka, účetní,údržbář, topič.

Všechny třídy jsou uspořádány a vybaveny tak, aby vyhovovaly přáním a potřebám dětí. Hračky, pomůcky, knihy jsou volně přístupné dětem.Stravování

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

Co vaříme :
Vaříme podle zásad zdravé výživy plnohodnotnou stravu. Dbáme na pestrost, chuť, dostatek ovoce, zeleniny. Důležitou součástí stravování dětí je pitný režim.

Poplatky a další informace v sekci soubory ke stažení.


DATUM

Úterý, 12.prosinec 2017

Svátek slaví Simona

 
AKTUALITY
 
12.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
06.11.2017
24.10.2017
17.08.2017
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště