Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Kontakty - aktualizace 20.02.2024

Starosta města (1)

 • Marek Matoušek

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: + 420 777 299 956

Místostarosta (1)

 • Jana Tomsová

  členka zastupitelstva a rady města, místostarostka

Rada města (5)

 • Marek Matoušek

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: + 420 777 299 956
 • Jana Tomsová

  členka zastupitelstva a rady města, místostarostka
 • René Bolvari

  člen zastupitelstva a rady města
 • Ing. Tomáš Svoboda

  člen zastupitelstva a rady města
 • Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

  členka zastupitelstva a rady města

Zastupitelstvo města (15)

Tajemník Městského úřadu (1)

 • Ing. Petr Kučera

  tajemník, vedoucí úřadu
  Email: tajemnik@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 410

Kancelář starosty (1)

Finanční odbor (5)

 • Ing. Jaroslava Kocová

  vedoucí finančního odboru – rozpočet města
  Email: kocova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 262
  Fax: +420 352 324 268
 • Martina Nemethová

  správce rozpočtu – příjmová část rozpočtu, výkaznictví, daňová přiznání, finanční vypořádání se státním rozpočtem
  Email: nemethova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 263
  Fax: +420 352 324 268
 • Veronika Ottová

  hlavní účetní – výdajová část rozpočtu, příspěvky z rozpočtu města, evidence majetku městského úřadu a organizačních složek města
  Email: ottova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 264
  Fax: +420 352 324 268
 • Blanka Kučerová

  personalistika, mzdová agenda, evidence pohledávek
  Email: kucerova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 265
  Fax: +420 352 324 268
 • Ivana Jägerová

  pokladna, místní poplatky, vymáhání pohledávek v rámci agendy místní poplatky
  Email: jagerova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 452
  Fax: +420 352 324 268

Majetkový odbor (6)

 • Ing. Kateřina Jílková

  vedoucí majetkového odboru - životní prostředí, povolování kácení stromů, evidence včelstev, evidence nemovitého majetku města
  Email: jilkova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 430
  Fax: +420 352 324 268
 • Ing. Alžběta Kubalíková

  byty a nebytové prostory ve vlastnictví města, městský systém nakládání s odpady
  Email: kubalikova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 432
 • Petra Sirůčková

  dotace a granty (žadatel město), agenda práva myslivosti, prodeje, pronájmy, pachty apod. pozemků ve vlastnictví města
  Email: siruckova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 447
 • Zdeňka Černá

  plány investic, projektové přípravy, výběrová řízení, přidělování vyhrazených parkovacích míst, systém dopravy ve městě, evidence kulturních památek města, rybářské lístky
  Email: cerna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 435
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Soňa Kinderová

  investice, stavební dozor, pojištění majetku města, opravy majetku, čištění a úklid města, veřej. osvětlení, opravy místních komunikací, údržba veř. zeleně, správce objektů města lesního majetku města, smlouvy o dočasném užívání pozemků a souhlasy-stavby
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 433
  Fax: +420 352 324 268
 • Jiří Bednář

  investice města a příspěvkových organizací, investice do bytového a nebytového fondu města, výběrová řízení, stavební dozor, veřejné osvětlení, opravy místních komunikací
  Email: bednar@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 434
  Fax: +420 352 324 268

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy (3)

 • Ing. Jana Všetečková, DiS.- t.č. rodičovská dovolená

  vedoucí odboru výstavby, územního plánování a dopravy - PO DOBU RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ zastupuje tajemník úřadu Ing. Petr Kučera, tel. 352 350 410
 • Václav Lukáč

  referent - stavební úřad
  Email: lukac@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 442
 • Lenka Heráková

  referent - administrativní pracovník, silničně správní úřad, statistika, archív
  Email: herakova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 443
  Fax: +420 352 324 268

Správní a sociální odbor (6)

 • Božena Haindlová, DiS. - POVĚŘENA VEDENÍM ODBORU

  veřejné opatrovnictví, metodické řízení Sboru dobrovolných hasičů
  Email: haindlova@kynsperk.cz
  Telefon: + 420 352 350 420
  Fax: + 420 352 324 268
 • Bc. Alena Kadavá

  matrika, ověřování listin a podpisů, svatby a další občanské obřady (vítání občánků, životní výročí apod.), Czech POINT, agenda voleb, přihlašování občanů k trvalému pobytu
  Email: kadava@kynsperk.cz
  Telefon: + 420 352 350 427
  Fax: + 420 352 324 268
 • Michaela Kisová, DiS.

  sociální práce – poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ, školství
  Email: kisova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 424
  Fax: +420 352 324 268
 • Anna Žilinová

  podatelna, spisová služba, úřední deska, Czech POINT, agenda shromažďovací dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  Email: podatelna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 421
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Žaneta Kyjovská

  přípravy, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové služby pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech v analogové a digitální podobě
  Email: kyjovska@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 426
  Fax: +420 352 324 268
 • Mgr. Anna Svobodová

  přestupky
  Email: svobodova@kynsperk.cz
  Fax: +420 352 324 268

Městská policie Kynšperk nad Ohří (2)

 • Jaroslav Pajerek

  strážník městské policie
  Email: mestska.policie@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 270
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 602 110 524
 • Alena Linhartová

  strážník městské policie
  Email: mestska.policie@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 270
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 038 753

Sbor dobrovolných hasičů (1)

 • Luděk Matoušek

  velitel jednotky SDH
  Email: hasici@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 480
  Mobil: +420 601 225 934

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (1)

 • Bc. Soňa Kinderová

  Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR pro Městský úřad Kynšperk nad Ohří vykonává Bc. Soňa Kinderová
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: 352 350 433
  Mobil: 602 376 583
DATUM

Úterý, 25.červen 2024

Svátek slaví Ivan

 
AKTUALITY
 
25.06.2024
25.06.2024
25.06.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.03.2024
04.03.2024
18.10.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště