Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Kontakty - aktualizace 06.02.2020

Zastupitelstvo města (17)

Rada města (5)

 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192
 • Jana Tomsová

  členka zastupitelstva a rady města, 1. místostarostka
 • Marek Matoušek

  člen zastupitelstva a rady města, 2. místostarosta
 • Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

  členka zastupitelstva a rady města
 • Pavel Benda

  člen zastupitelstva a rady města

Starosta města (1)

 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192

Místostarosta (2)

 • Jana Tomsová

  členka zastupitelstva a rady města, 1. místostarostka
 • Marek Matoušek

  člen zastupitelstva a rady města, 2. místostarosta

Tajemník Městského úřadu (1)

 • Ing. Petr Kučera

  tajemník, vedoucí úřadu
  Email: tajemnik@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 410

Kancelář starosty (1)

Finanční odbor (5)

 • Ing. Jaroslava Kocová

  vedoucí finančního odboru – rozpočet města
  Email: kocova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 262
  Fax: +420 352 324 268
 • Krista Murinová

  hlavní účetní – příjmová část rozpočtu, výkaznictví, daňová přiznání, finanční vypořádání se státním rozpočtem
  Email: murinova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 263
  Fax: +420 352 324 268
 • Martina Nemethová

  účetní – výdajová část rozpočtu, příspěvky z rozpočtu města, evidence majetku městského úřadu a organizačních složek města
  Email: nemethova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 264
  Fax: +420 352 324 268
 • Blanka Kučerová

  personalistika, mzdová agenda, evidence pohledávek
  Email: kucerova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 265
  Fax: +420 352 324 268
 • Markéta Murinová

  pokladna, místní poplatky, vymáhání pohledávek v rámci agendy místní poplatky
  Email: marketa.murinova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 452
  Fax: +420 352 324 268

Majetkový odbor (5)

 • Ing. Kateřina Jílková

  vedoucí majetkového odboru - životní prostředí, povolování kácení stromů, evidence včelstev, věcná břemena, honitby, evidence nemov. majetku města
  Email: jilkova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 430
  Fax: +420 352 324 268
 • Jiří Bednář

  investice města a příspěvkových organizací, investice do bytového a nebytového fondu města, výběrová řízení, stavební dozor, městský systém nakládání s odpady, veřejné osvětlení, opravy místních komunikací
  Email: bednar@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 434
  Fax: +420 352 324 268
 • Zdeňka Černá

  plány investic, projektové přípravy, výběrová řízení, přidělování vyhrazených parkovacích míst, systém dopravy ve městě, evidence kulturních památek města, rybářské lístky
  Email: cerna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 435
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Soňa Kinderová

  investice, stavební dozor, pojištění majetku města, opravy majetku, čištění a úklid města, veřej. osvětlení, opravy místních komunikací, údržba veř. zeleně, správce objektů města lesního majetku města, smlouvy o dočasném užívání pozemků a souhlasy-stavby
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 433
  Fax: +420 352 324 268
 • Eva Pospíšilová

  byty a nebytové prostory ve vlastnictví města, prodeje, pronájmy, pachty pozemků ve vlastnictví města, administrace dotací
  Email: pospisilova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 432
  Fax: +420 352 324 268

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy (4)

 • Ing. Jana Všetečková, DiS.- t.č. rodičovská dovolená

  vedoucí odboru výstavby, územního plánování a dopravy - PO DOBU RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ ZASTUPUJE TAJEMNÍK ÚŘADU
 • Jitka Kovaříková

  referent - stavební úřad
  Email: kovarikova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 441
  Fax: +420 352 324 268
 • Lenka Heráková

  referent - administrativní pracovník, silničně správní úřad, statistika, archív
  Email: herakova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 443
  Fax: +420 352 324 268
 • Václav Lukáč

  administrativní pracovník
  Telefon: +420 352 350 442

Správní a sociální odbor (6)

 • Mgr. Petra Milisdörferová

  sociální práce - poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ
  Email: milisdorferova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 423
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Pavla Danielová

  vedoucí správního a sociálního odboru, evidence obyvatel, agenda školství, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce
  Email: danielova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 428
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Alena Kadavá

  matrika, ověřování listin a podpisů, svatby a další občanské obřady (vítání občánků, životní výročí apod.), Czech POINT, agenda voleb, přihlašování občanů k trvalému pobytu
  Email: kadava@kynsperk.cz
  Telefon: + 420 352 350 427
  Fax: + 420 352 324 268
 • Mgr. Anna Svobodová

  přestupky, metodické řízení Sboru dobrovolných hasičů
  Email: svobodova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 431
  Fax: +420 352 234 268
 • Anna Žilinová

  podatelna, spisová služba, úřední deska, Czech POINT, agenda shromažďovací dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  Email: podatelna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 421
  Fax: +420 352 324 268
 • Michaela Kisová, DiS., DLOUHODOBĚ NEPŘÍTOMNÁ

  sociální práce – poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ, veřejné opatrovnictví - ZÁSTUP p. Milisdörferová, tel.: 352 350 423
  Email: kisova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 424
  Fax: +420 352 324 268

Správa majetku (10)

 • Miroslav Horálek

  jednatel společnosti
  Email: horalek@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 777 128 400
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Hana Trefilová

  bytový technik, správa hřbitova
  Email: trefilova@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 693 253
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 606
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Veronika Cibulková

  účetnictví SVJ
  Email: cibulkova@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 725 660 893
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Martina Šťastná

  příjem objednávek, účetní technického zabezpečení
  Email: stastna@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 610
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Jiří Sommer

  mistr - údržba
  Mobil: +420 775 736 615
 • Iva Milfaitová

  technik TS
  Email: milfaitova@smkynsperk.cz
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 609
  Adresa:
  Školní 542
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Ladislav Vitek

  technik střediska technických služeb
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 725 660 895
  Adresa:
  Školní 542
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • František Kuneš

  obsluha kotelen
  Email: kunes@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 614
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Pavel Velíšek

  elektroinstalace, opravy
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 725 660 890
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Pavel Vláčil

  vodoinstalatér, opravy
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 608
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří

Městské kulturní středisko (6)

 • Štěpánka Hendrychová - od 9.1.2020 dočasně pověřena výkonem funkce ředitele

  programová referentka, pronájmy, výstavní síň
  Email: mks@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 085
  Mobil: +420 602 314 245
 • Hana Bajcarová

  účetní
  Email: ucetni@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 085
  Mobil: +420 602 314 245
 • Lenka Bilinčuková

  infocentrum, cestovní agentura, výstavní síň, redakce Kynšperského zpravodaje
  Email: infocentrum@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 271
  Mobil: +420 602 314 241
 • Pavlína Kočárková

  správce MKS, výlep programů a plakátů
  Email: video@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 085
  Mobil: +420 602 314 245
 • Irena Zolotarová

  Vedoucí knihovny
  Email: knihovnakynsperk@quick.cz
  Telefon: +420 352 683 278
 • Helena Velíšková

  Knihovnice
  Email: knihovnakynsperk@quick.cz
  Telefon: +420 352 683 278

Městská policie Kynšperk nad Ohří (2)

Mateřská škola, ul. Zahradní (1)

 • Mgr. Vlastimila Prchalová

  ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola v ul. Zahradní 385
  Telefon: +420 352 683 182
  Poznámka:
  MŠ Zahradní: 352 683 182

Mateřská škola, U Pivovaru (6)

 • Milena Valešová

  ředitelka MŠ U Pivovaru
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
  Mobil: +420 721 843 121
 • Alena Kociánová

  učitelka
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
 • Milena Becková

  učitelka
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
 • Ivana Vebrová

  učitelka
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
 • Jana Dusíková

  kuchařka
  Telefon: 352693417
 • Hana Lathová

  uklízečka

Základní škola Kynšperk nad Ohří (44)

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří (13)

 • Bc. Alena Konečná, DiS.

  ředitelka, učitelka hry na klavír, korepetice
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 725 054 850
 • Ing. Miriam Knorková

  hospodářka
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 737 199 832
 • Stanislav Bárta

  učitel hry na trubku a zobcovou flétnu
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 737 813 839
 • Karla Drašarová

  učitelka hry na zobcovou a příčnou flétnu a hry na keyboard, vyučující hudební nauky, vedoucí oddělení HN a zobc. fléten
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 606 256 275
 • Mgr. Jan Jirmásek

  učitel hry na elektrickou a basovou kytaru a kontrabas
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 777 158 878
 • Jiří Janata

  učitel hry na lesní roh, bicí a klavír
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 732 448 400
 • Ludmila Janatová

  učitelka hry na kytaru, příčnou flétnu a klavír, vedoucí kytarového oddělení
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 604 236 453
 • Zdeňka Karbulová

  učitelka hry na akordeon a keyboard
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Lenka Knoblochová

  učitelka hry na příčnou a zobcovou flétnu, saxofon a kytaru, vyučující hudební nauky, vedoucí dechového oddělení
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 721 986 358
 • Erika Kutišová

  učitelka sólového zpěvu, přípravného sborového zpěvu a hry na keyboard, vedoucí pěveckého oddělení
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 775 287 908
 • Věra Medvecká

  učitelka výtvarného oboru, vedoucí VO
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 602 965 603
 • Eva Mrázková

  učitelka literárně dramatického oboru, vedoucí LDO
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 605 730 433
 • Jiří Černý

  učitel hry na bicí nástroje, vedoucí oddělení
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
  Mobil: +420 737 419 540

Sbor dobrovolných hasičů (1)

 • Marek Matoušek

  velitel jednotky SDH
  Telefon: +420 352 683 480
  Mobil: +420 777 299 956

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (1)

 • Bc. Soňa Kinderová

  Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR pro Městský úřad Kynšperk nad Ohří vykonává Bc. Soňa Kinderová
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: 352 350 433
  Mobil: 602 376 583
DATUM

Sobota, 04.duben 2020

Svátek slaví Ivana

 
AKTUALITY
 
01.04.2020
31.03.2020
31.03.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
16.12.2019
02.10.2019
27.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště