Uživatelské jméno: Heslo:

Partnerské město

vše o našem partnerském městě

Akce

2007

Ve čtvrtek 8. února 2007 navštívili naše město zástupci partnerské obce Himmelkron (Německo). Za tamní radnici přijel starosta Gerhard Schneider, bývalý starosta Andreas Krainhöfner a tajemník Reinhard Stelzer. Hosty přivítali starosta města René Bolvari, ředitelka Městského kulturního střediska Hana Bašková a ředitel Základní školy Jiří Daneš. Jelikož šlo o první setkání po loňských volbách, pogratulovala v úvodu delegace zástupců Himmelkronu vedení města ke zvolení, popřáli úspěch v nastávajícím volebním období a vyjádřili přání aby spolupráce obou měst probíhala i nadále na vysoké úrovni jako doposud. Dále se pak zúčastnění v přátelské atmosféře věnovali projednání plánu společných akcí v letošním roce.

S himmelkronskými byl projednán obsah a termíny letošních společných akcí, které se budou konat zejména v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku. Některé z nich budou tématicky zaměřené a zúčastní se jich zastupitelé obou měst či členové městských organizací, řada akcí však bude uspořádána pro širokou veřejnost.

V Kynšperku nad Ohří se bude konat:
28. 4. 2007 - Kynšperský klíč - přehlídka hudebníků - kinosál MKS
10. 5. 2007 - Vernisáž výstavy prof. Böhma - výstavní prostory Radnice čp. 1
23. 6. 2007 - Letní slavnosti - park u kostela
23. - 24. 6. 2007 víkendový seminář himmelkronských účastníků kurzu češtiny
29. 6. 2007 - Festival Mitte Europa - kostel Nanebevzetí Panny Marie
28. 7. 2007 - Den Ohře - prostranství u lávky
6. 10. 2007 - setkání seniorů - zimní zahrada MKS
podzim 2007 - setkání hasičů u příležitosti převzetí nového automobilu

V Himmelkronu:
28. 5. 2007 - Strassenfest - městská slavnost
léto 2007 - setkání hasičů u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice
15. 9. 2007 - Setkání samospráv
15. 9. 2007 - přátelský tenisový turnaj - sportovní areál

Upozorňujeme, že termíny mohou být pozměněny, byť je to nepravděpodobné,  či může dojít k doplnění programu o další akce na nichž se Kynšperk nad Ohří a Himmelkron dohodnou v průběhu roku.

2006

duben 2006
Kynšperský klíč (hudební přehlídka rodin s dětmi)
V sobotu 8. dubna 2006 se konala nesoutěžní přehlídka rodinných hudebních souborů z Kynšperka nad Ohří, Himmelkronu, Habartova, Lokte a Mariánských Lázní. Pořadatelem bylo MKS, ZUŠ Kynšperk a účastnila se partnerská obec Himmekron. Pořadem provázela Simona Koudelková, tlumočnicí byla slečna Linda Janoušková. Všichni účastníci předvedli velmi pěkné výkony, posluchači si přišli na své a závěr patřil kynšperskému hudebnímu souboru Wagabandu pod vedením dirigenta p. Jiřího Janaty. Finanční podporu poskytl Česko-německý fond budoucnosti.

květen 2006
Výstava dřevěných plastik Mgr. Antonína Graffnettera pod názvem Radost pro oči a duši
byla instalována a otevřena v gotické síni himmelkronského muzea. Himmelkronští se seznámili  s Mgr. Antonínem Graffnetterem a jeho dřevěnými plastikami. Díla vznikla ze starých dřevěných objektů: vrat, plotů, prken,  které autor osobitě oživil. Vernisáž byla  provázena hudebním programem umělecké školy paní Anette Lachance.

Literární večer Kde všude se mohou křížit cesty
proběhl v rámci akce Literární oblasti Bavorska. Setkali se čtenáři Himmelkronu a Kynšperka nad Ohří. Naše město reprezentovali Lucie Štrbová ( četla česky a Petr Pfortner (četl německy), žáci SOŠ v Kynšperku nad Ohří. Seznámili Himmelkronské s Čapkovými Povídkami z jedné a druhé kapsy a ukázkami z díla Vladimíra Neffa. Stručné životopisy a přehled děl českých autorů nám přiblížila překladatelka p. H. Brázdová. Himmelkronští nám představili život, dílo a úryvky textů německého liberálního básníka Ludwiga Uhlanda, velmi překládaného básníka Hermanna Hesse, který získal za své dílo Nobelovu cenu a Ericha Kästnera, spisovatele, žurnalistu a dramatika. Tohoto spisovatele známe i my prostřednictvím knih Emil a detektivové a Luisa a Lotka. Literární přednes byl proložen hudebními skladbami, které zahrál bayreuthský kytarista Harry Jamsschek. Snaha všech byla domluvit se jakýmkoli způsobem, a tak se ozývaly němčina, čeština, ale i angličtina. Všem šlo o jediné - dorozumět se, popovídat si, sdělit si informace.

červen 2006
Strassenfest - 28. Uliční slavnosti
5. června se konaly Uliční slavnosti v Himmelkronu. Oslava začala průvodem himmelkronskou obcí. V čele průvodu šli radní Himmelkronu, landrát Klaus Peter Söllner z Kulmbachu a Kynšperští, za stoupení starostou p. R. Bolvarim, místostarostkou Š. Neubergovou, radním p. M. Volfem,  ředitelkou MKS p. H. Baškovou, ředitelem ZŠ Mgr. J. Danešem a vedoucími mažoretek:  Mgr. J. Danešovou a p. Š. Pencovou. Hned za nimi pochodovaly dva soubory kynšperských mažoretek základní školy za doprovodu Městské dechové hudby Kynšperk nad Ohří pod vedením dirigenta p. Jaroslava Brože. Za nimi se zařadili zástupci spolků a sdružení. Odpolední program byl velmi pestrý: hudba, zpěv, varietní a taneční vystoupení. Ozdobou bylo i vystoupení našich souborů. Dobrou náladu podpořilo i výjimečně pěkné počasí a chutné pohoštění.

XIII. Letní slavnosti města Regionální přehlídka mládežnických dechových orchestrů
24. června se v Kynšperku konala Regionální přehlídka mládežnických dechových orchestrů. Přehlídku zahájil kynšperský Mládežnický dechový orchestr s kynšperskými mažoretkami. Poté vystoupily orchestry ze Sokolova, Tachova, Žlutic a Mariánských Lázní. A bylo co poslouchat, každý kdo chtěl, si přišel na své. Pestrou hudební nabídku doprovázelo nádherné slunné počasí a velké množství diváků z Kynšperka a jeho okolí. Hosty byli naši přátelé z Himmelkronu. Na závěr vystoupili mažoretky z Mariánských Lázní. Pak už následovalo jedno vystoupení za druhým: módní přehlídka Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří, pohádka Divadla z bedny, orientální tanec, souboj šermířů Rectus a na závěr kapela Sunny Side.  Celé odpoledno provázelo slunné počasí, diváci se bavili, slavnosti se vydařily. 

červenec 2006
Slavnostní otevření nově označených a vybudovaných cyklotras a navigačního systému
15. červenec se stal významným zejména pro ty sportovce, kteří milují své kolo a jízdu na něm. Odpoledne proběhlo slavnostní otevření nově označených a vybudovaných cyklotras starostou města p. R. Bolvarim. A jak jinak, než odstartováním vyjížďky po nové trase, tentokrát Kynšperk - Mokřina, pak ke kapličce na Štědré přes Dolní Dobroš, ulicí Na Hrázi, kolem fotbalového hřiště, přes dřevěnou lávku . Cíl trasy byl před restaurací U splavu. Všichni účastníci rádi přijali malé občerstvení. Mezi 55 borci byli i naši přátelé z Himmelkronu: starosta p. G. Schneider a p. R. Stelzer. Celý projekt výstavby cyklotras byl spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu Inerreg III A ČR - Bavorsko.

Den Ohře
V sobotu 29. července proběhla oslava řeky Ohře, která se Konala nedaleko dřevěné lávky. Ve 14.00 hodin byl v Tršnici odstartován závod vodáků (lodě a rafty). V tutéž dobu začal  na louce pestrý program s hudbou a  soutěžemi pro všechny věkové kategorie. Odměnou jim byly velmi pěkné ceny. Den Ohře jsme oslavili spolu s delegací z Himmelkronu vedenou Andreasem Krainhöfnerem.

15. ročník Festivalu Mitte Europa Závěrečný koncert v kostele Nanebevzetí  Panny Marie
Koncertem Německého komorního orchestru Berlín pod vedením Marka Poschnera byl ukončen 15. ročník Festivalu Mitte Europa Bavorsko - Čechy - Sasko. Své významné jubileum oslavil festival v nově opraveném  kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří hudebními díly Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Suka a Wolfganga Amadea Mozarta. Na této akci jsme byli spolu s našimi himmelkronskými přáteli. Pan prof. Thomas Thomaschke vyjádřil přání, aby pokračovala další spolupráce politiků, zástupců obcí, měst a ministerstev v kulturní oblast,  aby se tím nadále zlepšovalo porozumění mezi národy.
                                  
září 2006
Tenisový turnaj
(uspořádaný tenisovým klubem TJ Kynšperk nad Ohří) 30. 9. proběhlo přátelské utkání družstev v tenise, z Himmekronu se zúčastnilo7 hráčů, kapitánem byl p. Erwin Tischer. Z Kynšperka nad Ohří soutěžilo 15 hráčů, kapitánem byl p. Antonín Mrva. Bylo sehráno 13 dvouher a 3 čtyřhry. Výsledek Kynšperk - Himmelkron byl 11 : 5. Vrchním rozhodčím utkání  byl Mgr. Jiří Daneš.

říjen 2006
Setkání seniorů
3. přátelské kulturní setkání zástupců nejstarší generace Kynšperka nad Ohří a Himmelkronu.

 

2005

květen
Fotografové - amatéři  z Kynšperka nad Ohří vyjeli do Himmelkronu poznat partnerskou obec objektivem svých fotoaparátů.
Fotografové - amatéři z Himmelkronu vyjeli do Kynšperka nad Ohří poznat partnerské město objektivem svých fotoaparátů.

září
Uskutečnila se akce Naše partnerské obce objektivem fotoaparátů. Byla zahájena výstava
v Panském domě č. 1 ve výstavní síni Infocentra. Akce proběhla pod vedením ředitelky MKS v Kynšperku nad Ohří.
Současně došlo k setkání radních a občanů Himmelkronu se zastupiteli kynšperskými v nově rekonstruované  radnici č. p. l - Panský dům.

 

říjen
V sobotu 1. října 2005 odpoledne se uskutečnilo setkání seniorů obou partnerských obcí, tentokráte v Kynšperku nad Ohří v zimní zahradě Městského kulturního střediska. Touto akcí se navázalo na setkání z roku 2003. Do Kynšperka nad Ohří přijelo 130 himmelkronských seniorů, z Kynšperka se zúčastnilo kolem 50 občanů.

Setkání proběhlo pod patronátem čestného starosty  Andrease Krainhöfnera a první místo-starostky Mgr. Štěpánky Neubergové. Celou akci podpořil současný starosta Himmelkronu  Gerhard Schneider. O pěkný kulturní program a příjemné zázemí se postarala ředitelka Městského kulturního střediska Hana Bašková. Účastníci setkání zhlédli připravený program. Cílem setkání bylo ukázat, že se dokáže bavit nejen mladá generace, ale i generace, která už své prožila a nyní si zaslouží nejen odpočinek, ale i patřičnou úctu a poděkování za to, co vše pro naše obce udělala.

2004

duben
Uskutečnilo se Setkání samospráv - principy fungování v podmínkách EU (jednalo se o projekt v rámci programu Phare - SFMP). Toto setkání navazovalo na setkání v Himmelkronu, které se uskutečnilo v listopadu 2003. Tentokrát se himmelkronští radní a občané seznámili s chodem organizací ve městě Kynšperku nad Ohří: Domov důchodců Horní Pochlovice, Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Mateřská škola U Pivovaru, čistírna odpadních vod, hasičská zbrojnice, městská knihovna a městské kulturní středisko.
Zástupci obou měst se shodli na tom, že obě akce byly pro všechny účastníky přínosem.

květen
Akce Hry bez hranic - s partnery do EU, kterou organizačně zajišťovala ředitelka Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří (jednalo se o projekt v rámci programu Phare - SFMP).
Akce byla uspořádána při příležitosti vstupu ČR do Evropské unie. Spolu s kynšperskými občany se oslav tohoto významného dne zúčastnili naši himmelkronští partneři, a to téměř v počtu devadesáti osob. Bohatý kulturní program vyvrcholil soutěží nejen znalostní, co všechno představitelé obcí vědí o partnerské obci, partnerské zemi a o Evropské unii, ale   
i dovednostní. V programu nechyběly mažoretky Základní školy Kynšperk nad Ohří, Městská dechová hudba Kynšperk nad Ohří. Pěkným zážitkem pak bylo vystoupení chlapeckého pěveckého sboru Boni pueri, oslavy vyvrcholily velkým ohňostrojem.

červen
Oslavy 700 let Lanzendorfu
V neděli 20. června 2004 jsme se vydali spolu s mažoretkami Základní školy v Kynšperku nad Ohří a Městskou dechovou hudbou společně s himmelkronskými a lanzendorfskými občany oslavit významné jubileum obce Lanzendorfu. Odpolední akce začala dlouhým průvodem různých spolků, politických stran a dětí ze základní školy a z mateřské školy.
Ti všichni se také podíleli na pěkném kulturním programu.

červenec
Oslavy 725 let Himmelkronu a 20 let obnovení lipové aleje
16. července 2004 si občané v Himmelkronu připomněli 725 let trvání jejich obce. Kynšperští zastupitelé a ředitelé příspěvkových organizací přijeli pozdravit své partnery a spolu s nimi si toto významné výročí obce připomenout. Slavnost probíhala v neděli ve velkém stanu v lipové aleji. Kromě mnoha pozdravných projevů významných osobností byl součástí i slavnostní kulturní program: vystoupil pěvecký sbor Himmelkronských, roková taneční skupina z Bayreuthu a k poslechu hrála Městská dechová hudba z Kynšperka nad Ohří. Někteří z významných představitelů vyzdvihli význam spolupráce a partnerství obou obcí, kterým přikládají velkou váhu a cení si zejména toho, že takovéto partnerství bylo uzavřeno jako jedno z prvních a pro mnohé je velkým příkladem.

2003

září
27. září 2003 kynšperští senioři vyjeli na setkání se seniory z partnerské obce Himmelkronu.
Setkání se uskutečnilo v sobotu odpoledne v tenisové hale. Naši himmelkronští přátelé všem připravili pestrý program s občerstvením . O rozšíření programu se postaral ženský pěvecký sbor z Kraslic a Městská dechová hudba Kynšperk nad Ohří pod vedením dirigenta Jaroslava Brože.

 

listopad
Dne 8. 11. 2003 se uskutečnilo setkání představitelů Města Kynšperka nad Ohří a obce Himmelkronu pod názvem Setkání samospráv - principy fungování v podmínkách EU (jednalo se o projekt v rámci programu Phare - SFMP). Čeští zastupitelé se zajímali zejména o tyto oblasti: samospráva a řízení obce Himmelkronu, historické památky Himmelkronu, Domov pro postižené občany, Dětský dům pro postižené děti, moderní dálniční kostel, nejmodernější stavební a průmyslová zóna v Himmelkronu, obec Gössenreuth a obec Lanzendorf patřící k Himmelkronu, kulturní a sportovní zařízení, základní škola, mateřská škola, vodárna a lipová alej.

1993 - 2003

- návštěva školních akademií v Himmelkronu a v Kynšperku nad Ohří
- návštěva kynšperských pedagogů v Himmelkronu, prohlídka obce a jejího okolí (Lanzendorfu, Gössenreuthu, Kulmbachu a Bayreuthu), beseda s radními
- návštěva himmelkronských radních v Kynšperku nad Ohří a prohlídka okolí (SOSu u Františkových Lázní, kláštera a kostela na Chlumu sv. Máří, Karlových Varů, kláštera v Teplé a hradu Lokte)
- výměnný pobyt dětí - žáků základních škol z Himmelkronu a Kynšperku nad Ohří
- sportovní utkání žáků základních škol z Himmelkronu a Kynšperka nad Ohří

DATUM

Pondělí, 24.červen 2024

Svátek slaví Jan

 
AKTUALITY
 
21.06.2024
21.06.2024
18.06.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.03.2024
04.03.2024
18.10.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště