Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Informace o realizaci stavby „Zkapacitnění stávajícího parkoviště, Krátká ul., v Kynšperku nad Ohří"

 

Informace o realizaci stavby

 „Zkapacitnění stávajícího parkoviště, Krátká ul., v Kynšperku nad Ohří

________________________________________________________

Město Kynšperk nad Ohří bude v letošním roce realizovat stavbu „Zkapacitnění stávajícího parkoviště v ul. Krátká ,  Kynšperk nad Ohří“, na základě které bude současný stav parkovacích stání navýšen o téměř 50%.

Smlouva s dodavatelem stavby firmou STRABAG a.s. je již uzavřena a stavební práce budou zahájeny v průběhu měsíce dubna, předpokládaný termín ukončení stavebních prací je konec května, parkoviště bude možné využívat až po vyřízení  příslušných povolení a k užívání bude připraveno zhruba od poloviny měsíce června 2018.

Po celou dobu provádění díla budou zajištěny  bezpečné přístupy ke stávajícím objektům v lokalitě stavby, zejména pro pěší.

V době výstavby parkoviště je třeba počítat s omezenou kapacitou parkování vozidel a s dopravními omezeními. Na přechodnou dobu bude upraven provoz v této lokalitě. Přístup do ulice U Pivovaru bude zachován s dopravním omezením (požadavek města je zachování vždy alespoň jednoho jízdního pruhu o min.šířce 2,5m). Po dobu stavby však nebude možné využít plochu parkoviště.

Město Kynšperk nad Ohří jedná s vlastníky okolních parkovacích ploch o jejich využití pro obyvatele této lokality v době realizace stavby a možnost parkování bude včas  předem oznámena.

Upozorňujeme na nutnost vyklizení celé plochy staveniště tzn. celého parkoviště v ulici Krátká před zahájením stavby. Vlastníkům vozidel, která nejsou pravidelně užívána doporučujeme včasné přemístění vozidla.

V souladu s platnými právními předpisy budou tato dopravní omezení včas označena příslušnými dopravními značkami s přesným datem začátku omezení. Pokud vlastník své vozidlo i přes upozornění zanechá na ploše budoucího staveniště, bude vozidlo odstraněno a náklady na jeho odstranění (odtah a parkování) pak budou bohužel vymáhány po vlastníku. Také upozorňujeme na možnost postihu za případný dopravní přestupek.

Město i stavební dodavatel se budou snažit stavbou co nejméně omezovat a zatěžovat občany bydlící v dotčeném území, zároveň vás žádáme o shovívavost a trpělivost. Věříme, že se všem občanům nové parkoviště bude líbit a výrazně se zlepší dlouhodobě neuspokojivý stav parkovacích míst v této lokalitě města.

příslušné dokumenty, naleznete zde

 

S případnými dotazy se obraťte :

Jiří Bednář, pracovník majetkového odboru, tel.: 725 043 848

Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru, tel.: 724 416 016

 

V Kynšperku nad Ohří dne 28.2.2018         

                                                                            Ing. Kateřina Jílková

                                                                      vedoucí majetkového odboru

 

DATUM

Pátek, 14.prosinec 2018

Svátek slaví Lýdie

 
AKTUALITY
 
14.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
19.09.2018
15.08.2018
09.07.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště