Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Místní poplatky - termíny zaplacení

Finanční odbor informuje

Vážení občané,

blíží se termín zaplacení druhé části místního poplatku za psy. Ti, kteří jste ještě poplatek neuhradili, zaplaťte výše jmenovaný poplatek do 31.08.2009 v pokladně Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří nebo převodním příkazem na účet Komerční banky,

číslo účtu : 19-4587390287/0100, variabilní symbol 31591 spec. symbol je rodné číslo.

Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Sazby poplatku za psa:

a) za prvního psa 1000,- Kč

b) za každého dalšího psa 1500,- Kč

c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč

d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. c) 300,- Kč

e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném domě 500,- Kč

 

Splatnost poplatku:

 

- nečiní-li více než 500,- Kč v jedné splátce, do 31.května každého roku

- činí-li více než 500,- Kč ve dvou stejných splátkách do 31.května a 31.srpna každého roku

- lze jej zaplatit i najednou a to do 31. května každého roku

 

Poplatky za komunální odpad v roce 2009

Dále Vás upozorňujeme, že 30.09.2009 uplyne termín zaplacení poměrné části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek máte opět možnost uhradit v městské pokladně nebo převodem na účet číslo : 19-4587390287/0100, variabilní symbol 31530,

spec. symbol je rodné číslo plátce. Pokud budete zasílat platbu více osob, zašlete prosím avízo na e-mail platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši částky.

Sazba poplatku je 500,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:

a) částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a

b) částka 250,- Kč za osobu, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 

Splatnost poplatku:

Je rozdělena na dvě etapy: prvních 250,- Kč do 31.března každého roku

druhých 250,- Kč do 30.září každého roku

 

lze jej zaplatit i najednou a to do 31. března každého roku.

DATUM

Úterý, 05.prosinec 2023

Svátek slaví Jitka

 
AKTUALITY
 
05.12.2023
05.12.2023
05.12.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
18.10.2023
13.09.2023
22.08.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště