Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Volby do Evropského parlamentu

Informace občanům

„Volby do Evropského parlamentu

05. a 06. 06. 2009“

Podle Rozhodnutí prezidenta republiky č. 46/2009 Sb., ze dne 10. 02. 2009 o vyhlášení  voleb do  Evropského parlamentu stanovil dny  pro konání voleb do Evropského parlamentu na pátek dne 05. června  2009 a  sobotu dne 06. června 2009.

 

V PÁTEK     05. 06. 2009  OD  14. 00 HODIN   DO 22. 00 HODIN

V SOBOTU  06. 06. 2009  OD  08. 00 HODIN   DO 14. 00 HODIN

 

Starosta města Kynšperk nad Ohří  stanovil  minimální počet  členů okrskových volebních komisí pro konání voleb v roce 2009 na 5 členů. Skutečný počet členů okrskových volebních komisí bude odvislý od počtu delegovaných členů jednotlivými politickými stranami, hnutími a koalicemi. 

Hlasování bude umožněno každému voliči poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti platnými doklady, nebude mu hlasování  umožněno.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech  voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (do 02. 06. 2009) hlasovací lístky  do schránek, na obálkách bude vyznačeno číslo a místo volební místnosti,  kde budou oprávněni volit. V každé volební místnosti budou k dispozici  voličům nové úplné sady hlasovacích lístků  za lístky, které bude mít volič poškozené, neúplné nebo nedoručené. Ve dnech konání voleb bude mít tak volič možnost si vyzvednout hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Občané našeho města budou volit  ve stejných volebních místnostech pro hlasování,  jako v předchozích volebních letech.Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu sestavuje  Městský úřad  Kynšperk nad Ohří podle trvalého pobytu občanů,  bude uzavřen dne 03. 06. 2009 v 16.oo hod..                                                                                                                      

 

Místem konání voleb v  našem městě je pět volebních místností.

 

1. volební místnost - Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří

 

 

2. volební místnost - Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 506, Kynšperk nad Ohří

 

 3. volební místnost - Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, Náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří

4. volební místnost - Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Kynšperk nad Ohří, Školní 764, Kynšperk nad Ohří

  

5. volební místnost - ubytovna Vězeňské služby, Kynšperk nad Ohří, část Zlatá                                 

 

    ve volebním okrsku  č. 1

    je volební místnost učebna vZákladní umělecké škole Kynšperk nad Ohří

    pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

·            Hornická

·            Nádražní

·            Okružní od čp. 447 včetně

·            Pionýrská

·            Pobřežní

·            Pochlovická

·            Sokolovská od čp. 248 včetně, směr na Sokolov

·            Staré náměstí

·            Truhlářská

·            U Pivovaru čp. 357 - 364

·            Chotíkov

·            Liboc

·            Dolní Pochlovice

 

 

    ve volebním okrsku  č. 2

    je volební místnost učebna vZákladní  škole Kynšperk nad Ohří

    pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

·            Dlouhá

·            Františka Palackého

·            Jana A. Komenského

·            Jana Žižky

·            Malá Ulička

·            Maxima Gorkého

·            Mistra Jana Husa

·            Na Hrázi

·            Na Příkopech

·            náměstí 5. května

·            náměstí Míru

·            Okružní do čp. 446 včetně

·            Petra Bezruče

·            Pod Domovem

·            Slepá

·            Sokolovská do čp. 247 včetně, směr na Sokolov

·            Strmá

·            Svatopluka Čecha

·            U Pivovaru čp. 355 - 356

·            V. B. Třebízského

·            Zámecká

·            Zámecký Vrch

·            Zámečnická

 

 

 

   ve volebním okrsku  č. 3

    je volební místnost v zimní zahraděMěstského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří

    pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

·            Antonína Dvořáka

·            Bedřicha  Smetany

·            J. K. Tyla do čp. 444 včetně, směr náměstí SNP

·            Jana Nerudy

·            Josefa Suka

·            Krátká

·            náměstí SNP

·            Vítězslava Nováka

 

 

 

   ve volebním okrsku  č. 4

    je volební místnost učebna ve  Střední odborné škole, Středním odborném  učilišti a učilišti  Kynšperk  nad Ohří

    pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

·            Aloise Jiráska

·            Boženy Němcové

·            Havířská

·            Heydukova

·            Chebská

·            J. K. Tyla od čp. 445 včetně, směr na náměstí SNP

·            Jana Jiskry

·            Jiřího z Poděbrad

·            K. Havlíčka Borovského

·            Knoflíkova

·            Křižíkova

·            Miroslava Tyrše

·            Mládeže

·            Pod Lesem

·            Potoční

·            Prokopa Holého

·            Příčná

·            Školní

·            Štěpánská

·            Tyršova

·            U Pivovaru čp. 353 - 354

·            U Tavírny

·            Úzká

·            Zahradní

·            U Finků

·            Jiráskova

·            Pod Hřbitovem

 

 

 

 

    ve volebním okrsku  č. 5

    je volební místnost vubytovněvězeňské služby Kynšperk nad Ohří v části Zlatá

    pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech města:

·            Zlatá

·            Štědrá

·            Kamenný Dvůr

·            Dvorečky

+     odsouzení volí ve zvláštní volební místnosti ve věznici

DATUM

Sobota, 10.prosinec 2022

Svátek slaví Julie

 
AKTUALITY
 
09.12.2022
09.12.2022
09.12.2022
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.12.2021
20.10.2021
21.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště