Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří

Ve čtvrtek 18. prosince 2008 se koná zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří. Zasedání začíná v 18.00 hod. v jednacím sále Radnice čp. 1 v Kynšperku nad Ohří.

Navržený program jednání:

  1. Delegování na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska a obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. a pověření delegáta k přijetí usnesení
  2. Návrh rozpočtu Města Kynšperka nad Ohří na rok 2009
  3. Rozpočet města na rok 2008, rozpočtové opatření č. 6
  4. Návrh na odpis zůstatku pohledávky
  5. Návrh OZV č. 5/2008, kterou se mění OZV č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem, ve znění OZV č. 2/2006
  6. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří
  7. Návrh Jednacího a kontrolního řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města
  8. Seznámení Zastupitelstva města s návrhem na určení neplatnosti části smlouvy o převodu bytu
  9. Směna pozemku
  10. Diskuse
DATUM

Neděle, 26.leden 2020

Svátek slaví Zora

 
AKTUALITY
 
23.01.2020
20.01.2020
16.01.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
16.12.2019
02.10.2019
27.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště