Uživatelské jméno: Heslo:

Zájmová sdružení

oficiální stránky města

Český svaz včelařů

 

 

 

 

           

e-mail: zokynsperknadohri@vcelarstvi.cz

 

Složení nového výboru ZO ČSV o.s.  

volba výboru r.2020        

předseda ZO ČSV:  Vladimír Král, Libavské Údolí 101, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                               mob. 605 030 323

 

místopředseda:         Karkula Petr, Jana Jiskry 791, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                                tel. 352 683 180,  mob. 724 804 917,  p.karkula@seznam.cz

 jednatel:                  Braha Petr, J. K. Tyla 753, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                                tel. 352 668 250, mob. 725 003 215, pbraha@seznam.cz

 pokladník:                Ing. Bělík Pavel, V Úvoze 304, Staré Sedlo, 356 01 Sokolov

                                mob. 606 251 661, pabelik@seznam.cz

 zdravotní ref.:          Hořejší Josef, Jana Žižky 766, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                                mob. 737 718 458

  člen výboru:             Ludvík Lukáč, Tyršova 598, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                                mob.: 602 783 206      

 člen výboru:             Pavel Forejtek, Jana Jiskry 369, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

                                mob.: 774 774 235

 

náhradník výboru:   Jan Fišer,Vrchlického 105, 356 01 Sokolov

                              mob.: 775 240 205

 

 revizní komise:

 předseda ReKo:        Krejčí Daniel, Libavské údolí 112, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                                tel. 352 683 532, mob. 732 511 795, rezbarstvi.akacie@seznam.cz

 člen ReKo:                Hán Jan, Heydukova 704, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                                mob. 736 612 133

 člen ReKo:               Lhotka Petr, Hejdukova 760, 357 51 Kynšperk nad Ohří

                                mob. 737 686 390

 

 

 

 

Z historie – založení organizace.

V roce 1948 vznikly na území dnešní ZO dva spolky včelařů.

Včelařský spolek Pochlovice, který měl 10 členů s 43 včelstvy z Dolních a Horních Pochlovic, Liboce a Chotíkova. Druhý byl Včelařský spolek Kynšperk s 26 včelaři a 172 včelstvy. V roce 1950 došlo ke sloučení i s okolními vesnicemi a vznikl Včelařský spolek pro Kynšperk nad Ohří a okolí. Měl 61 členů s 315 včelstvy a rozkládal se na území Kynšperka, Horních a Dolních Pochlovic, Liboce, Chotíkova, Kaceřova, Libavského Údoli, Šabiny, Kamenného Dvora, Zlaté a Lítova.V pozdější době došlo k přejmenování na Základní organizaci Českého svazu včelařů Kynšperk nad Ohří.

 

 

Údaje o ZO.                                            

Územní  obvod  ZO je  tvořen 18ti obcemi kolem města Kynšperk a to Liboc, Chotíkov, Horní Pochlovice, Kaceřov, Kamenný Dvůr, Štědrá, Zlatá, Arnotlov, Dvorečky, Studánka, Kolová, Libavské Údolí  Šabina, Černý Mlýn, Hlavno, Rudolec, Kostelní Bříza, Rovná a Březová.

Počet členů k 1.1.2016 je 48.

Počet včelstev k 1.1.2016 je 415.

Mimo to je v obvodu ZO ještě 1 neorganizovaný chovatel včel s 10 včelstvy.

Věkový průměr členů ZO je 58 let. Nejmladšímu je 22 let a nejstaršímu 85 let.

V roce 2015 vyprodukováno 9 526 kg medu, tj. průměr na 1 včelstvo 23,35 kg, 326,5 kg vosku, tj. průměr na 1 včelstvo 0,80 kg, vychováno včelaři 96 ks včelích matek, uskutečněná 1 odborná včelařská přednáška a 1 tématický zájezd.

 

 

Léčení včelstev.

Nařízením Státní veterinární správy jsme povinni  léčit včelstva proti nebezpečným nemocem. Jednou z nich je Varroaza včel. Nebezpečný roztoč Varroa Destructor se živí hemolymfou včel, ty pak v křečích hynou. Roztoč ji vysává i z larev a plodu z něhož se rodí deformované včelky a částečně, nebo úplně bez křídel. Jsme proto povinni několikrát ročně včely léčit. V časném létě vkládáním formidolových odpařovacích desek do úlu, které působí i  proti zvápenatění  včelího plodu. V srpnu se do včelstev mezi plodové rámky vkládají 2 ks pásků Gabon 92. V říjnu a listopadu 3x léčením fumigací nebo aerosolem  včel léčivy Varidol  a M -1AR. V lednu se pak odebírá měl – spad ze dna úlu k vyšetření do směsného vzorku z každého stanoviště včelstev. Pokud se objeví v průměru 3 a více roztočů provádí se v březnu další ošetření nátěrem plodu M – 1AR  s  následnou fumigací nebo aerosolem.

 

 

 

 

Aktuality.

Na rok 2021 poskytlo dotaci město Kynšperk nad Ohří. Děkujeme.

Bylo zažádáno o dotaci na příští rok.

 

  

Zajímavosti o včelách 

Včela je obdivuhodný hmyz

 Například víte, že:

 - matka naklade v době rozvoje až 1.500 vajíček denně, dvojnásobek její váhy

- na přenesení 1 kg pylu je potřeba 50.000 výletů z úlu (včelstvo za rok spotřebuje asi 30 kg pylu)

- včelí dělnice žije na jaře a v létě 6 – 8 týdnů, včely narozené koncem léta 6 – 8 měsíců

- v úle je v době rozvoje  50 – 60.000 dělnic

- včela o hmotnosti cca 100 mg přinese najednou 40 mg nektaru

- na 1 kg medu musí včely uletět vzdálenost rovnající se cestě 7x okolo rovníku

- za 1 den navštíví (a opyluje) včela asi 4.000 květů

- na 1 kg vosku je třeba 5.000.000 voskových šupinek – včela jich najednou vyloučí 8

- informace o vzdálenosti, jakosti, množství a směru výskytu potravy si včely sdělují pomocí tance        

 

 

VČELSTVO VYUŽÍVÁ ZDROJE

Včely létavky působí na ploše několika desítek kilometrů čtverečních. Pokud by každá jednotlivá včela hledala snůšku individuálně a náhodně, bylo by využívání vzdálenějších zdrojů pomalé a neefektivní. Včelstvo je ale vybaveno obdivuhodnou komunikační schopností. Pomocí známých včelích tanečků si mohou předávat informace o poloze a vzdálenosti zdroje snůšky. Monitorováním terénu v okolí a vyhledáváním zdrojů se zabývá jen malá skupina včel – tzv. pátračky. Většina včel tráví čas pasivní zahálkou v úlu, což šetří nejen jejich tělo před opotřebením, ale zejména medné zásoby, které by při letové aktivitě spotřebovaly. Pokud pátračka najde zdroj, který se vyplatí využít, sdělí pomocí tanečku podstatné informace pasivním včelám. Ty se vydávají na určené místo.

Efektivitu využívání snůšky přivedly včely medonosné k dokonalosti, která bere dech včelařům i přírodovědcům. Včelstvo jako celek je schopno rozhodovat se v reálném čase mezi více zdroji snůšky a vybrat si ten výhodnější. Některé rostliny nabízí nektar jen v určitou denní dobu. Včely díky časovému smyslu a paměti jsou schopny využívat více takových zdrojů, každý v jinou denní dobu.

I ten nejdokonalejší tvor má své slabosti. Včela medonosná má slabost pro nektar. Sběr voňavého nektaru na barevných květech včely vyloženě baví. Tak např. na lípu budou létat od rána do večera i bez podstatného výtěžku. Také je známo, že včely medonosné mnohem lépe využívají snůšku květovou než medovicovou. Mnohdy raději létají na slabší zdroj nektaru např. řepku nebo maliník a pomíjejí vydatnější zdroj medovice.

 

ZDROJ:

GRUNA, Včelařství. České Budějovice

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                  A K T U Á L N Ě 

 

 

Dne 16.11.2021

se uskuteční výborová schůze ve věznici Kolová – společenská místnost

 

Dne 20.11.2021

se uskuteční od 9:00 hodin členská schůze v kině Kynšperk nad Ohří

DATUM

Pátek, 02.červen 2023

Svátek slaví Jarmil

 
AKTUALITY
 
02.06.2023
31.05.2023
29.05.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
06.03.2023
13.12.2021
20.10.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště