Uživatelské jméno: Heslo:

Hasiči

sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Základní úkoly jednotek požární ochrany

  • Jednotka provádí požární zásah podle příslušné dokumentace
  • Provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

 

 

V ČR máme několik druhů a kategorií jednotek. Jsou to jednotky HZS, což jsou státní profesionální hasiči, dále máme jednotky HZSP, což jsou profesionální podnikoví hasiči a poslední hojně využívané jednotky jsou jednotky SDH - jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pro úplnost dodávám, že máme i jednotky požární ochrany vojenské, ale s těmi se občan v běžné praxi nesetká.

Jednotka SDHO Kynšperk  nad Ohří  funguje jako jednotka zařazená do kategorie JPO II, což znamená, že musí vyjet k zásahu do pěti minut od vyhlášení poplachu v minimálním počtu čtyř hasičů.

 

V tabulce jsou uvedeny všechny kategorie jednotek požární ochrany v ČR

Kategorie

Doba výjezdu

Popis

JPO I

2 minuty

Jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností do 20 minut jízdy z místa dislokace - jedná se o profesionály

JPO II

5 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností  zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO III

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO IV

2 minuty

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku - jedná se o podnikové profesionály

JPO V

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s místní působností

JPO VI

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Doba výjezdu znamená, do kdy musí jednotka vyjet k zásahu od vyhlášení poplachu

Aby bylo možno zajistit a garantovat výjezd jednotky za oněch pět minut celých 24 hodin, musí členové sloužit pohotovosti v místě svého bydliště. V praxi to znamená, že dle "Plánu služeb", který se průběžně zpracovává, musí být na území Kynšperka vždy alespoň čtyři hasiči, kteří jsou připraveni k výjezdu. Za tyto pohotovosti jim náleží odměna.

Základní požadavky na člena výjezdového družstva:

  • Každý člen výjezdového družstva musí ročně odškolit minimálně 40 hodin odborné přípravy. V Kynšperku ročně odškolíme cca 70 hodin dle plánu, který vydává velitel jednotky na začátku roku.
  • Funkce, které vyžadují vyšší odbornou způsobilost (velitel, strojník, obsluha motor.pil) musí absolvovat školení u HZS kraje , po jehož úspěšném dokončení dostanou písemně "Odbornou způsobilost)
  • Každý člen výjezdového družstva musí jedenkrát ročně na lékařskou prohlídku
  • Hasiči, mající odbornou způsobilost "strojník" a řidiči zásahových vozidel musí vlastnit platné profesní osvědčení
  • Člen výjezdového družstva musí být starší 18 let

Samozřejmě jsou nutná ještě další specializovaná školení (dýchací technika, spojové prostředky atd.), mnoho praktických školení a dovedností. No a když máte dostatečné množství takto proškolených hasičů a v garáži něco techniky můžete k "VÝJEZDU".

 

DATUM

Čtvrtek, 23.květen 2024

Svátek slaví Vladimír

 
AKTUALITY
 
22.05.2024
17.05.2024
17.05.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.03.2024
04.03.2024
18.10.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště