Uživatelské jméno: Heslo:

Hasiči

sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Základní úkoly jednotek požární ochrany

  • Jednotka provádí požární zásah podle příslušné dokumentace
  • Provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

 

 

V ČR máme několik druhů a kategorií jednotek. Jsou to jednotky HZS, což jsou státní profesionální hasiči, dále máme jednotky HZSP, což jsou profesionální podnikoví hasiči a poslední hojně využívané jednotky jsou jednotky SDH - jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pro úplnost dodávám, že máme i jednotky požární ochrany vojenské, ale s těmi se občan v běžné praxi nesetká.

Jednotka SDHO Kynšperk  nad Ohří  funguje jako jednotka zařazená do kategorie JPO II, což znamená, že musí vyjet k zásahu do pěti minut od vyhlášení poplachu v minimálním počtu čtyř hasičů.

 

V tabulce jsou uvedeny všechny kategorie jednotek požární ochrany v ČR

Kategorie

Doba výjezdu

Popis

JPO I

2 minuty

Jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností do 20 minut jízdy z místa dislokace - jedná se o profesionály

JPO II

5 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností  zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO III

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO IV

2 minuty

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku - jedná se o podnikové profesionály

JPO V

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s místní působností

JPO VI

10 minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Doba výjezdu znamená, do kdy musí jednotka vyjet k zásahu od vyhlášení poplachu

Aby bylo možno zajistit a garantovat výjezd jednotky za oněch pět minut celých 24 hodin, musí členové sloužit pohotovosti v místě svého bydliště. V praxi to znamená, že dle "Plánu služeb", který se průběžně zpracovává, musí být na území Kynšperka vždy alespoň čtyři hasiči, kteří jsou připraveni k výjezdu. Za tyto pohotovosti jim náleží odměna.

Základní požadavky na člena výjezdového družstva:

  • Každý člen výjezdového družstva musí ročně odškolit minimálně 40 hodin odborné přípravy. V Kynšperku ročně odškolíme cca 70 hodin dle plánu, který vydává velitel jednotky na začátku roku.
  • Funkce, které vyžadují vyšší odbornou způsobilost (velitel, strojník, obsluha motor.pil) musí absolvovat školení u HZS kraje , po jehož úspěšném dokončení dostanou písemně "Odbornou způsobilost)
  • Každý člen výjezdového družstva musí jedenkrát ročně na lékařskou prohlídku
  • Hasiči, mající odbornou způsobilost "strojník" a řidiči zásahových vozidel musí vlastnit platné profesní osvědčení
  • Člen výjezdového družstva musí být starší 18 let

Samozřejmě jsou nutná ještě další specializovaná školení (dýchací technika, spojové prostředky atd.), mnoho praktických školení a dovedností. No a když máte dostatečné množství takto proškolených hasičů a v garáži něco techniky můžete k "VÝJEZDU".

Funkční rozdělení výjezdových družstev u SDH Kynšperk nad Ohří

Velitel jednotky: Matoušek Marek
Zástupce velitele jednotky: Jaromír Zeman
Správce zbrojnice a strojní služba: Matoušek Zdeněk st.

Rozdělení hasičů do směn:

 

Směna A

Směna B

Směna C

Velitel družstva

Zeman Jaromír

Matoušek Marek

Bjalončík Pavel

Strojník, VD

Matoušek Zdeněk ml.

Jirásek Michal

Sukovič Milan

Strojník

Pinc Petr

Holub Josef

Sassmann Jan

Hasič

Janský Petr

Lukáč Vojtěch

Herink Pavel

Hasič

Vaňuš Ivan

Lhota Pavel

Šourek Tomáš

Hasič

Maštera Michal

Lhota Jan

Havel Jan

Hasič Holubová Martina Matoušek Zdeněk st.  

 

DATUM

Neděle, 05.únor 2023

Svátek slaví Dobromila

 
AKTUALITY
 
01.02.2023
25.01.2023
23.01.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.12.2021
20.10.2021
21.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště