Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Kontakty

Zastupitelstvo města (17)


Rada města (5)

 • Mgr. Jiří Hrubý

  člen rady a zastupitelstva města
 • Mgr. Yvetta Milfaitová

  členka rady a zastupitelstva města
 • Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

  1. místostarostka, členka rady a zastupitelstva města
  Email: neubergova.s@volny.cz
  Telefon: +420 352 324 266
  Mobil: 602 751 508
 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192
 • Ing. Pavol Vančo

  člen rady a zastupitelstva města
  Email: vanco@cheb.cz

Starosta města (1)

 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192

Místostarosta (1)

 • Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

  1. místostarostka, členka rady a zastupitelstva města
  Email: neubergova.s@volny.cz
  Telefon: +420 352 324 266
  Mobil: 602 751 508

Tajemník Městského úřadu (1)

 • Ing. Petr Kučera

  tajemník, vedoucí úřadu
  Email: tajemnik@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 410

Kancelář starosty (1)


Finanční odbor (5)

 • Ing. Jaroslava Kocová

  vedoucí finančního odboru – rozpočet města
  Email: kocova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 262
  Fax: +420 352 324 268
 • Krista Murinová

  hlavní účetní – příjmová část rozpočtu, výkaznictví, daňová přiznání, finanční vypořádání se státním rozpočtem
  Email: murinova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 263
  Fax: +420 352 324 268
 • Martina Nemethová

  účetní – výdajová část rozpočtu, příspěvky z rozpočtu města, evidence majetku městského úřadu a organizačních složek města
  Email: nemethova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 264
  Fax: +420 352 324 268
 • Blanka Kučerová

  personalistika, mzdová agenda, pojištění majetku
  Email: kucerova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 265
  Fax: +420 352 324 268
 • Markéta Navrátilová

  pokladna, místní poplatky, vymáhání pohledávek v rámci agendy místní poplatky
  Email: navratilova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 452
  Fax: +420 352 324 268

Majetkový odbor (5)

 • Ing. Kateřina Jílková

  vedoucí majetkového odboru - životní prostředí, povolování kácení stromů, evidence včelstev, věcná břemena, honitby, evidence nemov. majetku města
  Email: jilkova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 430
  Fax: +420 352 324 268
 • Jiří Bednář

  investice města a příspěvkových organizací, investice do bytového a nebytového fondu města, výběrová řízení, stavební dozor, městský systém nakládání s odpady, veřejné osvětlení, opravy místních komunikací
  Email: bednar@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 434
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Soňa Kinderová

  investice města, stavební dozor, opravy majetku města, čištění a úklid města, veřejné osvětlení, opravy místních komunikací, údržba veřejné zeleně, správce objektů města, správce lesního majetku města, smlouvy o dočasném užívání pozemků a souhlasy-stavby
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 433
  Fax: +420 352 324 268
 • Zdeňka Černá

  plány investic, projektové přípravy, výběrová řízení, přidělování vyhrazených parkovacích míst, systém dopravy ve městě, evidence kulturních památek města, rybářské lístky
  Email: cerna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 435
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Žaneta Kyjovská

  byty a nebytové prostory ve vlastnictví města, prodeje, pronájmy, pachty pozemků ve vlastnictví města, administrace dotací
  Email: kyjovska@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 432
  Fax: +420 352 324 268

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy (4)

 • Ing. Jana Všetečková, DiS.

  vedoucí Odboru výstavby, územního plánování a dopravy - územní plán, stavební úřad, silničně správní úřad, přestupky a správní delikty, hmotná nouze
  Email: vseteckova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 440
  Fax: +420 352 324 268
 • Jitka Poláčková

  referent - stavební úřad, přestupky a správní delikty, základní registr RUIAN
  Email: polackova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 441
  Fax: +420 352 324 268
 • Miluše Mlejnková

  referent - stavební úřad, přestupky a správní delikty
  Email: mlejnkova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 442
  Fax: +420 352 324 268
 • Lenka Heráková

  referent - administrativní pracovník, silničně správní úřad, statistika, archív
  Email: herakova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 443
  Fax: +420 352 324 268

Správní a sociální odbor (5)

 • Bc. Pavla Danielová

  vedoucí správního a sociálního odboru, evidence obyvatel, agenda školství, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce
  Email: danielova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 428
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Alena Kadavá

  matrika, ověřování listin a podpisů, svatby a další občanské obřady (vítání občánků, životní výročí apod.), Czech POINT, agenda voleb, přihlašování občanů k trvalému pobytu
  Email: kadava@kynsperk.cz
  Telefon: + 420 352 350 427
 • Bc. Jitka Zemanová, DiS.

  sociální práce - poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ
  Email: zemanova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 424
  Fax: +420 352 324 268
 • Michaela Kisová, DiS.

  sociální práce – poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ
  Email: kisova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 431
  Fax: +420 352 324 268
 • Kateřina Oršulová

  podatelna, spisová služba, úřední deska, Czech POINT, agenda shromažďovací dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, zástup matrika, ověřování listin a podpisů
  Email: podatelna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 421
  Fax: +420 352 324 268
DATUM

Neděle, 25.únor 2018

Svátek slaví Liliana

 
AKTUALITY
 
22.02.2018
22.02.2018
21.02.2018
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
10.01.2018
04.01.2018
06.11.2017
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště