Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Úřední deska

od 14.10.2021 do 16.11.2021
Upozornění
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu (Vývěs č. 447/21)

od 14.10.2021
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr uzavřít dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě- zemědělský pacht (Vývěs č. 448/21)

od 13.10.2021 do 14.10.2024
Veřejnoprávní smlouva
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Smlouvy o návratné finanční výpomoci (Vývěs. 446/21)

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu Města Kynšperk nad Ohří pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Karlovarském kraji- 1. výzva
od 11.10.2021 do 27.10.2021
oznámení o uložení písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 443/21)

Viera Pitrmocová, rok nar. 1965
od 11.10.2021 do 27.10.2021
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Městský úřad Sokolov

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy povozu na pozemních komunikacích (Vývěs č. 444/21)

důvod- pokládka nových sítí elektronických komunikací
od 11.10.2021 do 27.10.2021
Závěr zjišťovacího řízení
Ministerstvo životního prostředí

Závěr zjišťovacího řízení (Vývěs č. 445/21)

název záměru ,,Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)
od 11.10.2021
ochranné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (Vývěs č. 439/21)

s účinností od 11. 10. 2021
od 11.10.2021
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 440/21)

od 11.10.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 441/21)

záměr prodeje nemovité věci- pozemků parc.č 112 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 113 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
od 11.10.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 442/21)

záměr prodeje nemovité věci- části pozemku parc. č. 146/2 v k. ú. Dolní Pochlovice a obci Kynšperk nad Ohří
od 07.10.2021 do 19.10.2021
Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Karlovarský kraj - hejtman kraje

program 11. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (Vývěs č. 438/21)

program 11. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - dne 18.10.2021
od 06.10.2021
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Městský úřad Sokolov

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravu provozu na pozemních komunikacích (Vývěs č. 437/21)

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravu provozu na pozemních komunikacích - Kynšperk nad Ohří, pohyb dětí před základní školou, č. 34/2021
od 01.10.2021 do 18.10.2021
oznámení o uložení písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 432/21)

Kořísek Pavel rok nar. 1990
od 01.10.2021 do 18.10.2021
oznámení o uložení písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 433/21)

György Tomáš rok nar. 1983
od 01.10.2021 do 18.10.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení nálezu č. 17/2021 (Vývěs č. 435/21)

od 01.10.2021 do 18.10.2021
oznámení o uložení písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy

Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzetí písemnosti (Vývěs č. 436/21)

Julius Burkl a Anna Burklová
od 01.10.2021
ochranné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu ochranného opatření – stanovení podmínek pro vstup na území České republiky (Vývěs č. 431/21)

s účinností od 30. září 2021
od 01.10.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

záměr pronájmu nemovité věci (Vývěs č. 434/21)

záměr pronájmu nemovité věci- části pozemku parc.č. 1251/4 (ostatní plocha- neplodná půda) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 30.09.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

záměr pronájmu nemovité věci (Vývěs č. 429/21)

záměr pronájmu nemovité věci- části pozemku parc.č.1198/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 30.09.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

záměr pronájmu nemovité věci (Vývěs č. 430/21)

záměr pronájmu nemovité věci- části pozemku parc. č. 1198/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 29.09.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změna ochranného opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR (Vývěs č. 423/21)

s účinností od 30. 9. 2021
od 29.09.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 (Vývěs č. 424/21)

od 29.09.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb (Vývěs č. 425/21)

s účinností od 30. 9. 2021 do odvolání
od 29.09.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 426/21)

záměr prodeje nemovité věci- pozemku parc. č. 53/1 (ostatní plocha- neplodná půda) v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří
od 23.09.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr pronájmu nemovité věci (Vývěs č. 421/21)

záměr pronájmu nemovité věci- prostor sloužící k podnikání ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
od 21.09.2021 do 22.10.2021
Veřejná vyhláška
Městský úřad Sokolov

Veřejná vyhláška- oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č. 40/21 (Vývěs č. 418/21)

místní úprava provozu na pozemních komunikacích - ul. Jana Žižky v Kynšperku nad Ohří
od 21.09.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 04/2021 (Vývěs č. 419/21)

od 21.09.2021
Informace
Karlovarský kraj- náměstek hejtmana

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany (Vývěs č. 420/21)

od 14.09.2021 do 02.01.2023
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (Vývěs č. 412/21)

od 13.09.2021 do 18.10.2021
dražební vyhláška
Exekutorský úřad Přerov

Usnesení- dražební vyhláška o oznámení dražebního roku ( Vývěs č. 409/21)

dražební rok se koná dne 15.10.2021
od 13.09.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr prodeje nemovitých věcí (Vývěs č. 408/21)

záměr prodeje nemovitých věcí- pozemku parc.č. 459/5 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 06.09.2021 do 01.01.2024
Informace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,územní pracoviště Plzeň- odloučené pracoviště Karlovy Vary

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník (Vývěs č. 405/21)

od 03.09.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr prodeje nemovitých věcí (Vývěs č. 400/21)

záměr prodeje nemovitých věcí- části pozemku parc. č. 803 (zahrada) označené novým parc. č . 803/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 02.09.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 03/2021 (Vývěs č. 399/21)

od 31.08.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb (Vývěs č. 390/21)

s účinností od 1. 9. 2021
od 31.08.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření – testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách (Vývěs č. 391/21)

s účinností od 1. 9. 2021
od 31.08.2021
ochranné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Ochranné opatření – nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR (Vývěs č. 392/21)

s účinností od 1. 9. 2021
od 31.08.2021
zrušení mimořádného opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Zrušení ochranného opatření ze dne 17. 8. 2021 ke vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 (Vývěs č. 393/21)

s účinností od 1. 9. 2021
od 31.08.2021
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR (Vývěs č. 394/21)

s účinností od 1. 9. 2021
od 31.08.2021
zrušení mimořádného opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Zrušení obsolentních mimořádných opatření z roku 2020 a z roku 2021 (Vývěs č. 395/21)

s účinností od 1. 9. 2021
od 16.08.2021
Informace
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Informace k očkování proti COVID 19 bez registrace (Vývěs č. 369/21)

aktualizace - změna času očkování
od 13.08.2021
Informace
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Informace k očkování proti COVID 19 bez registrace (Vývěs č. 367/21)

od 11.08.2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (Vývěs č. 363/21)

od 09.08.2021 do 18.10.2021
Informace
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

8. ročník Výstavy středních škol Karlovarského kraje (Vývěs 361/21)

od 03.08.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 02/2021 (Vývěs č. 357/21)

od 03.08.2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ- nabídka pozemků k pronájmu (Vývěs č. 358/21)

od 02.08.2021
záměr směny
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 356/21)

Záměr směny pozemků ve vlastnictví města p.č. 817 (zahrada) o výměře 577 m2 a par. č. 786/2 (zahrada) o výměře 833 m2 za celý pozemek p.č. 1256/2 (ostatní a manipulační plocha) o výměře 6717 m2
od 26.07.2021
záměr pronájmu
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání ve vlastn. města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 350/21)

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání ve vlastn. města Kynšperk nad Ohří - náměstí Míru 19/2 - 62,38 m2
od 23.07.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr prodeje nemovitých věcí- pozemků v lokalitě Třešňovka (Vývěs č. 348/21)

parc.č. 900/1 a 938/11 k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 30.06.2021
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Změna termínu vývozu biologicky rozložitelného odpadu (Vývěs č. 334/21)

upravený harmonogram vývozu bioodpadu na rok 2021
od 28.06.2021
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích (Vývěs č. 327/21)

od 03.06.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 01/2021 (Vývěs č. 286/21)

od 03.06.2021
Oznámení
Katastrální úřad pro Karlovarský Kraj, Katastrální pracoviště Sokolov

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (Vývěs č. 288/21)

revize katastru nemovitostí od 09.08.2021 -30.11.2022
od 25.05.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení - záměr pronájmu nemovité věci (Vývěs č. 273/21)

záměr pronájmu nemovité věci- pozemků ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (ul. U Pivovaru) za účelem užívání místa pro parkování (odstavné místo)
od 12.05.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2021 (Vývěs č. 246/21)

od 05.05.2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad Praha 3

Nabídka pozemků k pronájmu (Vývěs č. 227/21)

nabídka pozemků k pronájmu (kolo č. 71)
od 23.04.2021
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, tajemník

Páteční omezení výkonu agend- správního a sociálního odboru (Vývěs č. 197/21)

s účinností ode dne 26.04.2021
od 16.03.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu nemovité věci- prostor sloužící k podnikání na dobu určitou 3 roky ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 123/21)

prostor umístěn v objektu č. p. 386 (občanské vybavení), který je součástí pozemku p. č. 268 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří
od 09.02.2021
záměr pachtu nebo pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr zemědělského pachtu nebo pronájmu pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 46/21)

záměr pachtu resp. zemědělského pachtu nemovité věci- pozemku p.č. 1395/1 (orná půda) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 18.01.2021
Informace
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

Ceník služeb za komunální odpad platný pro právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání (Vývěs č. 21/21)

Ceník služeb za komunální odpad platný pro právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání platný od 01.01.2021
od 13.01.2021
Informace
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

Harmonogram svozů odpadu pro rok 2021 (Vývěs č. 17/21)

od 1. ledna 2021 nově zajišťuje pro město Kynšperk nad Ohří svoz komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek společnost Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
od 07.01.2021
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 18 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr Sokolov ze dne 01.10.2003 (Vývěs č. 7/21)

od 07.01.2021
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 19 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okr. Sokolov ze dne 01.11.2002 (Vývěs č. 8/21)

od 07.01.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva- uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina o spolupráci při zabezpečování požární ochrany (Vývěs č. 9/21)

od 03.12.2020
Veřejnoprávní smlouva
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Vývěs č. 489/20)

evidenční číslo smlouvy KK02183/2020, dotace se poskytuje na účel: dotační program 11- rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
od 30.09.2020
Nařízení města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení města Kynšperk nad Ohří č. 1/2020 (Vývěs č. 384/20)

plán zimní údržby místních komunikací
od 02.09.2020 do 02.01.2024
katastrální zákon- aktualizace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,územní pracoviště Plzeň- odloučené pracoviště Karlovy Vary

Agenda nedostateně určitě označených osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník (Vývěs č. 349/20)

seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
od 01.09.2020
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu nemovité věcí- části pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 344/20)

část pozemku p.č. 1196/1 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 28.07.2020 do 02.01.2023
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy (Vývěs č. 297/20)

od 06.04.2020 do 02.01.2023
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy (Vývěs č. 100/20)

opatření obecné povahy
od 03.04.2020
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 98/20)

Veřejnoprávní smlouva s TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s.
od 27.02.2020
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 17 (Vývěs č.20/20)

Dodatek č. 17 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov
od 25.02.2020
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 18/20)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2020
od 01.01.2020
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/2019 (Vývěs č. 242/19)

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 01.01.2020
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (Vývěs č. 243/19)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích
od 20.12.2019
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 18 (Vývěs č. 248/19)

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okr. Sokolov
od 10.12.2019 do 31.12.2022
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška (Vývěs č.239/19)

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
od 07.11.2019
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení města Kynšperk nad Ohří č. 1/2019 (Vývěs č. 215/19)

plán zimní údržby místních komunikací
od 23.09.2019 do 01.01.2024
katastrální zákon- aktualizace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (Vývěs č. 184/19)

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
od 18.09.2019
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr (Vývěs č. 180/19)

Oznámení- záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání, který není bytem
od 17.09.2019
Zásady pro pronájem/ výpůjčku pozemků, pachtů- resp. zemědělských pachtů, ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří

Zásady (Vývěs č. 178/19)

Zásady pro pronájem/ výpůjčku pozemků, pachtů- resp. zemědělských pachtů, ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
od 02.09.2019 do 03.01.2022
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška (Vývěs č. 167/19)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
od 02.05.2019
Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad

Česká republika- Státní pozemkový úřad (Vývěs č. 80/19)

Nabídka pozemků k pronájmu
od 11.04.2019
Oznámení
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení o záměru prodeje nemovitých věcí (vývěs č. 64/19)

Oznámení o záměru prodeje nemovitých věcí - pozemek p. č. 101/1 (orná půda) v katastrálním území Štědrá u Kynšperka nad Ohří
od 12.03.2019 do 31.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (vývěs č. 34/16)

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
od 27.02.2019 do 28.02.2022
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (vývěs č. 28/19)

Veřejnoprávní smlouva mezi smluvními stranami: Město Kynšperk nad Ohří a Pomoc v nouzi, o. p. s.
od 27.09.2018
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (vývěs č. 201/18)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 13.08.2018
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení o záměru prodeje ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (vývěs č. 149/18)

Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemku p.č. 98 o výměře 2111m2 a p.č. 97 o výměře 422m2, jehož součástí je budova č.p. 525 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 16.01.2018
Oznámení
Město Kynšperk nad Ohří

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení (vývěs č. 13/18)

od 19.12.2017
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o spolupráci pro zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (vývěs č. 183/17)

od 19.12.2017
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o spolupráci pro zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (vývěs č. 184/17)

od 17.10.2017 do 31.12.2023
Oznámení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Aktualizovaný seznam pro veřejnost o nedostatečně identifikovaných vlastnících (vývěs č. 146/17)

Aktualizovaný seznam pro veřejnost o nedostatečně identifikovaných vlastnících
od 09.06.2017
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Doplňující informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vývěs č. 90/17)

od 05.06.2017
Záměr prodeje
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Oznámení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví města (vývěs č. 85/17)

Oznámení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví města: 1. pozemek p. č. 1394/5 (voní plocha o výměře 42m2, 2. pozemek p.č. 1394/3 (orná půda) o výměře 8.340m2
od 18.05.2017
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu prostoru (vývěs č. 73/17)

Záměr pro nájmu prostoru v budově č.p. 764 v Kynšperku nad Ohří
od 15.12.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (vývěs č. 238/16)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích
od 15.12.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 (vývěs č. 239/16)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kynšperk nad Ohří
od 20.09.2016
Informace
Město Kynšperk nad Ohří

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku nad Ohří od 01.01.2017 (vývěs č. 183/16)

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku nad Ohří od 01.01.2017 v obřadní síni Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
od 29.02.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 (vývěs č. 41/16)

OZV č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kynšperk nad Ohří
od 04.01.2016
Informace
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" (vývěs č. 2/16)

Vyžádejte si zdarma
od 15.10.2015 do 31.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (vývěs č. 217/15)

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
od 29.06.2015
Informace
Magistrát města Karlovy Vary

Podnikáte v České republice a chcete realizovat zakázku v Evropské unii? (vývěs č. 132/15)

Podnikáte v České republice a chcete realizovat zakázku v Evropské unii?
od 27.02.2015
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí(vývěs č. 47/15)

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí
od 13.02.2015
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov(vývěs č. 35/15)

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí okr. Sokolov
od 02.02.2015
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Kynšperk nad Ohří č. 2/2014 (vývěs č. 29/15)

Obecně závazná vyhláška Kynšperk nad Ohří č. 2/2014 o zrušení Obecně závazné vyhlášky 1/1997, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 19.09.2014
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (vývěs č. 218/14)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 20.02.2014
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování ožární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 40/14)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování ožární ochrany v obci Libavské Údolí, okres Sokolov
od 06.02.2014
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov (Vývěs č. 30/14)

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov
od 22.08.2013
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 208/13)

Informace o doručování zásilek pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kynšperk nad Ohří
od 27.02.2013
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 54/13)

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí ue dme 22. 02. 2013
od 13.12.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích (Vývěs č. 313/12)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
od 15.10.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 1/2012 (Vývěs č. 269/12)

Nařízení obce č. 1/2012. které mění nařízení obce č. 2/2008 ve znění nařízení obce č. 1/2009 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperk nad Ohří
od 01.03.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří č. 1/2012 (Vývěs č. 80/12)

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří č. 1/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní videoloterijní terminály
od 22.02.2012
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov - dodatek č. 9 (Vývěs č. 68/12)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov - dodatek č. 9
od 22.02.2012
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí - dodatek č. 10 (Vývěs č. 67/12)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí - dodatek č. 10
od 16.12.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vývěs č. 477/11)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
od 24.08.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Příloha č. 3 OZV č. 3/2005 sběrná místa a rozpis svozů nebezpečného odpadu na léta 2011 - 2015 (Vývěs č. 303/11)

Příloha č. 3 OZV č. 3/2005 sběrná místa a rozpis svozů nebezpečného odpadu na léta 2011 - 2015 - svozy se uskuteční vždy v první čtvrtek měsíců května a září
od 22.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 73/11)

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okres Sokolov
od 14.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 63/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údo + 7 dodatků mlouvy
od 09.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (Vývěs č. 56/11)

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov
od 07.02.2011
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Ceník pečovatelské služby (Vývěs č. 54/11)

Ceník pečovatelské služby
od 31.01.2011
Informace
Město Kynšperk nad Ohří (SSO)

Informace pro občany s místem trvalého pobytu na ohlašovně úřadu (Vývěs č. 45/11)

Informace o doruručování občanům s místem trvalého pobytu na ohlašovně úřadu
od 01.01.2011
Veřejná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterouu se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/99, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 16.12.2010
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 (Vývěs č. 431/10)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 02.01.2010
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 - Požární řád obce
od 15.11.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 1/2009

Nařízení obce č. 1/2009, které mění nařízení obce č. 2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří.
od 01.04.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, řpepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
od 25.02.2009
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina (přestupky) (Vývěs č. 66/11)

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina
od 01.01.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 01.12.2008
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 2/2008

Nařízení obce č. 2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří
od 01.06.2008
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

OZV O zřízení Městské policie Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří O zřízení Městské policie Kynšperk nad Ohří č. 2/08
od 01.01.2007
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění OZV č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění OZV č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 29.09.2006
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se doplňuje OZV města Kynšperk nad Ohří č. 1/1997

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/1997 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 01.02.2006
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov (přestupky) (Vývěs č. 64/11)

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov - ze dne 01.02.2006
od 15.12.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o čistotě a veřejném pořádku ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/1996 - o čistotě a veřejném pořádku
od 21.05.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005 , k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005 , k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a vyhledávání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
od 01.01.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1999

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských kol a školní družiny, ve znění OZV č. 2/2001 a 2/2003
od 01.01.2004
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003, kterou se stanoví dvousložková forma úhrady plateb za vodné a stočné
od 01.12.2003
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří 6/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 01/97

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří 6/2003, kterou se mění a doplňuje OZV města Kynšperk nad Ohří č. 01/97, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 01.10.2003
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (Vývěs č. 62/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov a 7 dodatků této smlouvy
od 05.11.2002
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Libavským Údolím (Vývěs č. 63/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Libavským Údolím + 8 dodatků smlouvy
DATUM

Pondělí, 18.říjen 2021

Svátek slaví Lukáš

 
AKTUALITY
 
13.10.2021
12.10.2021
04.10.2021
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
21.09.2021
02.09.2021
03.08.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště