Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Úřední deska

od 28.02.2024
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Svozový kalendář města Kynšperk nad Ohří 2024 (Vývěs č. 46/24)

Svozový kalendář města Kynšperk nad Ohří 2024- městské části
od 28.02.2024
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Výdaje a příjmy za služby spojené s odpadovým hospodářstvím v Kynšperku nad Ohří v roce 2023 (Vývěs č. 47/24)

od 27.02.2024 do 11.04.2024
Veřejná vyhláška
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Veřejná vyhláška (Vývěs č. 45/24)

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) a zveřejnění dokumentace tohoto návrhu
od 22.02.2024 do 08.05.2024
Zápis
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367

ZÁPIS 2024/2025- MŠ Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru č. p. 367/3 (Vývěs č. 42/24)

Zápis 2024/2025 se uskuteční 7. května 2024 od 8:00 do 16:00 hod. v mateřské škole.
od 22.02.2024 do 07.05.2024
Zápis
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385

ZÁPIS 2024/2025- MŠ Kynšperk nad Ohří, Zahradní č.p. 385 (Vývěs č. 43/24)

Zápis 2024/2025 se uskuteční 6. května 2024 od 8:30-11:00 hod. a od 12:30-15:30 hod. v mateřské škole.
od 19.02.2024 do 09.03.2024
Informace
Diakonie Broumov

Diakonie Broumov (Vývěs č. 38/24)

Vyhlášení sběru textilu pro Diakonii Broumov. Sbírka se uskuteční dne 4.3. až 8.3.2024, knihovna Kynšperk nad Ohří
od 19.02.2024 do 06.03.2024
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení nálezu č. 3/24 (Vývěs č. 37/24)

od 19.02.2024
Oznámení
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu pro rok 2024/2025 (Vývěs č. 40/24)

od 16.02.2024 do 04.04.2024
Zápis
Základní škola Kynšperk nad Ohří

Zápis do 1. ročníku ZŠ Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 35/24)

Středa 3.4.2024 13:00 - 18:00 hod., budova 1. stupně ZŠ
od 14.02.2024
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Informace- datové schránky (Vývěs č. 34/24)

Máte datovku, oznamuje úřad lidem s pozastavenou živností. Jak ji zrušit?
od 07.02.2024
Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu (Vývěs č. 29/24)

Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu (kolo č. 82) od 07.02.22024
od 01.02.2024
záměr pronájmu
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 26/24)

záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří p. č. 803 o výměře 982 m2
od 01.02.2024
Záměr prodeje
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 27/24)

záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří p.č. 803 o výměře 982 m2
od 31.01.2024 do 24.06.2024
Informace
Český statistický úřad v Karlových Varech

Životní podmínky 2024- výběrové šetření v domácnostech (Vývěs č. 23/24)

od 31.01.2024
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Změna ve vydávání rybářských lístků s platností od 01.01.2024 (Vývěs č. 25/24)

od 29.01.2024 do 01.03.2024
Veřejná vyhláška
Městský úřad Sokolov

Veřejná vyhláška- Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č. 6/2024 (Vývěs č. 22/24)

Důvod: Vyhrazení parkovacího stání pro osobu tělesně postiženou.
od 26.01.2024
Informace
Město Kynšperk nad Ohří

Ceník služeb za sběr, přepravu a odstraňování komunálního odpadu platný pro právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání platný od 01.01.2024 (Vývěs č. 19/24)

od 23.01.2024 do 01.03.2024
dražební vyhláška
Exekutorský úřad Plzeň - město

Usnesení- dražební vyhláška (Vývěs č. 17/24)

Dražební jednání se koná dne 29.02.2024 ve 13:00 hod.
od 19.01.2024 do 08.04.2024
Vítání občánků
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Vítání občánků (Vývěs č. 12/24)

Vítání občánků 05.04.2024 od 14:00 hod.
od 19.01.2024
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 13/24)

Záměr prodeje nemovité věci- části pozemku parc. č. 1134/3 (zahrada) o výměře 534m2 označené nově dle geometrického plánu č. 1645-5/2024 jako pozemek parc.č. 1134/5 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 12.01.2024
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Správní poplatky od 01.01.2024- matrika (Vývěs č. 9/24)

od 12.01.2024
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 8/24)

Záměr prodeje nemovité věci- části pozemku parc. č. 11/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře cca 100 m2 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
od 03.01.2024
Oznámení
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení- Přehled ztrát a nálezů přijatých v roce 2023 (Vývěs č. 1/24)

od 18.12.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 251/23)

Evidenční číslo smlouvy: 1/2024. Smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s.
od 07.12.2023
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 244/23)

Záměr prodeje nemovité věci- pozemku parc. č. 250 (zahrada) o výměře 154 m2 v k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří
od 05.12.2023
nabídka bytu k pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Nabídka- pronájem bytu (Vývěs č. 242/23)

Nabídka- pronájem bytu: byt č. 17, ulice Zámečnická č.p. 501, Kynšperk nad Ohří
od 04.12.2023
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovitých věcí (Vývěs č. 239/23)

Záměr prodeje nemovitých věcí- pozemku p. č. 604/1 (zahrada) o výměře 754 m2 a pozemku parc. č. 603 (zastavěná plocha) o výměře 58 m2, jehož součástí je stavba garáže, v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 15.11.2023
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Navýšení sazby místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 01.01.2024 (Vývěs č. 231/23)

Navýšení sazby místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 01.01.2024
od 15.11.2023
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Splatnost a sazby místních poplatků pro rok 2024 (Vývěs č. 232/23)

Splatnost a sazby místních poplatků pro rok 2024
od 14.11.2023
Informace
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Praha

MPSV-Varování před podvodnými SMS a e-maily (Vývěs č. 230/23)

Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými SMS a e-maily
od 09.11.2023
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (Vývěs č. 222/23)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 3/2023
od 09.11.2023
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří o místním poplatku z pobytu (Vývěs č. 223/23)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 4/2023
od 09.11.2023
Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí (Vývěs č. 225/23)

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí- části pozemku parc. č. 1089/1 (ostatní plocha/ manipulační plocha), části pozemku parc. č. 1090 (ostatní plocha/sportovitě a rekreační plocha) a části pozemku parc. č. 1093/2 (ostatní plocha/ jiná plocha) vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 09.11.2023
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří o místním poplatku ze psů (Vývěs č. 226/23)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 5/2023
od 09.11.2023
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří o místním poplatku ze vstupného (Vývěs č. 227/23)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 6/2023
od 09.11.2023
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (Vývěs č. 228/23)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 7/2023
od 19.10.2023
Veřejnoprávní smlouva
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Vývěs č. 211/23)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. smlouvy: KK02562/2023
od 19.10.2023
Veřejnoprávní smlouva
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Vývěs č. 212/23)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. smlouvy: KK02577/2023
od 18.10.2023 do 19.04.2024
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 06/2023 (Vývěs č. 209/23)

od 12.10.2023 do 01.06.2024
Informace
Finanční přad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí (Vývěs č. 206/23)

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
od 12.10.2023
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Informace- Ocitli jste se v situaci, kterou nejste schopni řešit vlastními silami? (Vývěs č. 207/23)

Pomoc sociálního pracovníka.
od 02.10.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2023 (Vývěs č. 197/23)

Ev. č. sml.: 34/2023, Dodatek č.1, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Pomoc v nouzi, o.p.s
od 02.10.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany (Vývěs č. 198/23)

Ev. č. sml.: 69/2023, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Obec Odrava
od 25.09.2023
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (Vývěs č. 196/23)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 2/2023
od 18.09.2023
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu prostoru, který není bytem ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 189/23)

Prostory v budově čp. 764 (stavba občanského vybavení) ve městě Kynšperk nad Ohří, která je součástí pozemku p.č. 1093/1 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 1 386 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 13.09.2023 do 14.03.2024
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 05/2023 (Vývěs č. 186/23)

od 19.06.2023
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny (Vývěs č. 139/23)

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří
od 13.06.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2023 (Vývěs č. 134/23)

ev. č. sml.: 34/2023, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Pomoc v nouzi, o.p.s
od 02.06.2023
Informace
Policie České Republiky - Sokolov

Informačně preventivní lekát- POZOR NA SPOOFING! (Vývěs č. 124/23)

od 23.05.2023
Informace
Karlovarský kraj- náměstek hejtmana

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti II (Vývěs č. 115/23)

Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany- 2. výzva
od 10.05.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 106/23)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Ev. č. sml. 32/2023)
od 09.05.2023 do 01.01.2025
Oznámení o konání revize údajů v katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Karlovarský Kraj, Katastrální pracoviště Sokolov

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí (Vývěs č. 103/23)

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí která potvrá od 10.07.2023 do 31.12.2024
od 03.05.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

veřejnoprávní smlouva č. 31/2023 (Vývěs č. 98/23)

veřejnoprávní smlouva č. 31/2023
od 27.04.2023
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (Vývěs č. 93/23)

od 05.04.2023
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Žádost o rodinné dávky při zaměstnání či bydlišti ve státě EU, informace k potvrzování formulářů E-401, E-411 (Vývěs č. 73/23)

od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 47/23)

ev. č. sml.: 07/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.
od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 48/23)

ev. č. sml.: 10/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 49/23)

ev. č. sml.: 01/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Chráněné bydlení Sokolov, z.s
od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 50/23)

ev. č. sml.: 04/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a KSK centrum o.p.s.
od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 51/23)

ev. č. sml.: 05/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a KSK centrum o.p.s.
od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 52/23)

ev. č. sml.: 06/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a KSK centrum o.p.s.
od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 53/23)

ev. č. sml.: 02/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Raná péče Krůček, z.ú.
od 09.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 54/23)

ev. č. sml.: 08/2023/SSO, smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
od 07.03.2023
Dotační program města
Město Kynšperk nad Ohří

Dotační program města Kynšperk nad Ohří na podporu a rozvoj sociálních služeb z rozpočtu města (Vývěs č. 46/23)

od 06.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 45/23)

Evidenční číslo smlouvy: 02/2023. Smluvní strany: Město Kynšperk nad Ohří a Městská hudba Kynšperk nad Ohří, z.s.
od 03.03.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 43/23)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Ev. č. sml. 11/2023)
od 10.01.2023
Informace
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

"Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje" (Vývěs č. 10/23)

Jedná se o aktivitu, která má pomoci obyvatelům Karlovarského kraje v případě, že nejsou sami schopni finančně zvládnout zvýšené výdaje na bydlení, energie apod.
od 02.01.2023
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 4/23)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Ev. č. sml. 123/2022)
od 05.12.2022
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu nemovitých věcí (Vývěs č. 371/22)

Záměr pronájmu nemovitých věcí- pozemků parc. č. 928 (zahrada) o výměře 98 m2 a parc. č. 929 (zahrada) o výměře 131 m2, oba v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 01.11.2022
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovitých věcí (Vývěs č. 337/22)

pozemků parc. č. 928 (zahrada), parc. č. 929 (zahrada), parc. č. 930/11 (zahrada) a parc. č. 937 (zahrada) vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 13.10.2022
Informace
Pomoc v nouzi o.p.s. Sokolov

Ceník pečovatelské služby, Pomoc v nouzi o.p.s. (Vývěs č. 324/22)

Ceník pečovatelské služby, Pomoc v nouzi o.p.s. platný od 01.04.2022
od 11.10.2022
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Informace pro občany: Ztráty a nálezy (Vývěs č. 320/22)

od 22.09.2022
Zásady pro pronájem bytů, nebytových prostorů a pozemků v majetku Města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří

Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří, Dodatek č. 1 (Vývěs č. 306/22)

Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří, Dodatek č. 1
od 06.09.2022
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovitých věcí (Vývěs č. 288/22)

Záměr prodeje nemovitých věcí- pozemku parc. č. 97 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 422m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 525, a pozemku parc. č. 98 (zahrada) o výměře 2111 m2 vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 16.08.2022
Veřejnoprávní smlouva
Krajský úřad Karlovarského kraje

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Vývěs č. 270/22)

evidenční číslo sml. KK02584/2022
od 16.08.2022
Veřejnoprávní smlouva
Krajský úřad Karlovarského kraje

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Vývěs č. 271/22)

evidenční číslo sml. KK02569/2022
od 02.08.2022 do 01.01.2025
Dotační program města
Město Kynšperk nad Ohří

Dotační program na podporu ochrany životního prostředí v roce 2022-2024 (Vývěs č. 247/22)

od 13.06.2022
Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu silničních vozidel do vybraných míst na území města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu silničních vozidel do vybraných míst na území města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 200/22)

od 16.05.2022
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 174/22)

Veřejnoprávní smlouva o pokytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (evidenční číslo sml. 39/2022)
od 05.05.2022
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2022 (Vývěs č. 166/22)

Evidenční číslo smlouvy 37/22, smluvní strany Město Kynšperk nad Ohří a Pomoc v nouzi, o.p.s.
od 30.03.2022
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovitých věcí (Vývěs č. 118/22)

záměr prodeje nemovitých věcí- částí pozemku parc. č. 1298/1 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 02.03.2022
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 81/22)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří. (Ev. č. sml. 06/2022)
od 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 58/22)

Veřejnoprávní smlouva s TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s. ev. číslo smlouvy: 1/2022
od 25.11.2021
Informace
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Informace- Radon na pracovišti (Vývěs č. 508/21)

od 23.11.2021
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 3/2021 (Vývěs č. 500/21)

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
od 18.11.2021
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 2/2021 (Vývěs č. 490/21)

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
od 09.11.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 479/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ev. č. sml. 102/2021
od 04.11.2021
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, tajemník

Úprava provozní doby pokladny MěÚ Kynšperk nad Ohří od 08.11.2021 (Vývěs č. 473/21)

od 26.10.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 461/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (ev. č. sml.: 101/2021)
od 13.10.2021 do 14.10.2024
Veřejnoprávní smlouva
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Smlouvy o návratné finanční výpomoci (Vývěs. 446/21)

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu Města Kynšperk nad Ohří pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Karlovarském kraji- 1. výzva
od 28.06.2021
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích (Vývěs č. 327/21)

od 12.05.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2021 (Vývěs č. 246/21)

od 07.01.2021
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 18 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr Sokolov ze dne 01.10.2003 (Vývěs č. 7/21)

od 07.01.2021
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 19 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okr. Sokolov ze dne 01.11.2002 (Vývěs č. 8/21)

od 07.01.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva- uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina o spolupráci při zabezpečování požární ochrany (Vývěs č. 9/21)

od 03.12.2020
Veřejnoprávní smlouva
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Vývěs č. 489/20)

evidenční číslo smlouvy KK02183/2020, dotace se poskytuje na účel: dotační program 11- rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
od 30.09.2020 do 01.01.2026
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení města Kynšperk nad Ohří č. 1/2020 (Vývěs č. 384/20)

plán zimní údržby místních komunikací
od 27.02.2020
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 17 (Vývěs č.20/20)

Dodatek č. 17 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov
od 25.02.2020
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 18/20)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2020
od 01.01.2020
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/2019 (Vývěs č. 242/19)

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 01.01.2020
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (Vývěs č. 243/19)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích
od 20.12.2019
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 18 (Vývěs č. 248/19)

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okr. Sokolov
od 07.11.2019
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení města Kynšperk nad Ohří č. 1/2019 (Vývěs č. 215/19)

plán zimní údržby místních komunikací
od 17.09.2019
Zásady pro pronájem/ výpůjčku pozemků, pachtů- resp. zemědělských pachtů, ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří

Zásady (Vývěs č. 178/19)

Zásady pro pronájem/ výpůjčku pozemků, pachtů- resp. zemědělských pachtů, ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
od 27.09.2018
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (vývěs č. 201/18)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 16.01.2018
Oznámení
Město Kynšperk nad Ohří

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení (vývěs č. 13/18)

od 19.12.2017
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o spolupráci pro zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (vývěs č. 183/17)

od 19.12.2017
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o spolupráci pro zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (vývěs č. 184/17)

od 08.11.2017
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 (vývěs č. 164/17)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 08.11.2017
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 (vývěs č. 165/17)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích
od 09.06.2017
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Doplňující informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vývěs č. 90/17)

od 15.12.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (vývěs č. 237/16)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 15.12.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (vývěs č. 238/16)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích
od 15.12.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 (vývěs č. 239/16)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kynšperk nad Ohří
od 20.09.2016
Informace
Město Kynšperk nad Ohří

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku nad Ohří od 01.01.2017 (vývěs č. 183/16)

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku nad Ohří od 01.01.2017 v obřadní síni Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
od 29.02.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 (vývěs č. 41/16)

OZV č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kynšperk nad Ohří
od 10.12.2015
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecné závazná vyhláška č. 1/2015 (vývěs č. 260/15)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 29.06.2015
Informace
Magistrát města Karlovy Vary

Podnikáte v České republice a chcete realizovat zakázku v Evropské unii? (vývěs č. 132/15)

Podnikáte v České republice a chcete realizovat zakázku v Evropské unii?
od 27.02.2015
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí(vývěs č. 47/15)

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí
od 13.02.2015
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov(vývěs č. 35/15)

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí okr. Sokolov
od 02.02.2015
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Kynšperk nad Ohří č. 2/2014 (vývěs č. 29/15)

Obecně závazná vyhláška Kynšperk nad Ohří č. 2/2014 o zrušení Obecně závazné vyhlášky 1/1997, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 19.09.2014
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (vývěs č. 218/14)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 20.02.2014
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování ožární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 40/14)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování ožární ochrany v obci Libavské Údolí, okres Sokolov
od 06.02.2014
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov (Vývěs č. 30/14)

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov
od 12.12.2013
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 (Vývěs č. 271/13)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 27.02.2013
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 54/13)

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí ue dme 22. 02. 2013
od 13.12.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích (Vývěs č. 313/12)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
od 13.12.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (Vývěs č. 314/12)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 15.10.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 1/2012 (Vývěs č. 269/12)

Nařízení obce č. 1/2012. které mění nařízení obce č. 2/2008 ve znění nařízení obce č. 1/2009 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperk nad Ohří
od 01.03.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří č. 1/2012 (Vývěs č. 80/12)

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří č. 1/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní videoloterijní terminály
od 22.02.2012
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov - dodatek č. 9 (Vývěs č. 68/12)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov - dodatek č. 9
od 22.02.2012
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí - dodatek č. 10 (Vývěs č. 67/12)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí - dodatek č. 10
od 16.12.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vývěs č. 477/11)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
od 15.12.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích (Vývěs č. 471/11)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích - účinnost od 01. 01. 2012
od 24.08.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Příloha č. 3 OZV č. 3/2005 sběrná místa a rozpis svozů nebezpečného odpadu na léta 2011 - 2015 (Vývěs č. 303/11)

Příloha č. 3 OZV č. 3/2005 sběrná místa a rozpis svozů nebezpečného odpadu na léta 2011 - 2015 - svozy se uskuteční vždy v první čtvrtek měsíců května a září
od 25.02.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích (Vývěs č. 79/11)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
od 22.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 73/11)

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okres Sokolov
od 14.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 63/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údo + 7 dodatků mlouvy
od 09.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (Vývěs č. 56/11)

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov
od 01.01.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/99, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 16.12.2010
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 (Vývěs č. 431/10)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 05.03.2010
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o změně OZV č. 2/2005 o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o změně OZV č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a dostraňování komunálních odpadů ve znění pozdějších předpisů
od 02.01.2010
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 - Požární řád obce
od 15.11.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 1/2009

Nařízení obce č. 1/2009, které mění nařízení obce č. 2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří.
od 01.04.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, řpepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
od 25.02.2009
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina (přestupky) (Vývěs č. 66/11)

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina
od 01.01.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 01.12.2008
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 2/2008

Nařízení obce č. 2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří
od 01.06.2008
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

OZV O zřízení Městské policie Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří O zřízení Městské policie Kynšperk nad Ohří č. 2/08
od 01.01.2007
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění OZV č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění OZV č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 29.09.2006
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se doplňuje OZV města Kynšperk nad Ohří č. 1/1997

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/1997 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 01.02.2006
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov (přestupky) (Vývěs č. 64/11)

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov - ze dne 01.02.2006
od 15.12.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o čistotě a veřejném pořádku ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/1996 - o čistotě a veřejném pořádku
od 21.05.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005 , k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005 , k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a vyhledávání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
od 01.01.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1999

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských kol a školní družiny, ve znění OZV č. 2/2001 a 2/2003
od 01.01.2004
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003, kterou se stanoví dvousložková forma úhrady plateb za vodné a stočné
od 01.12.2003
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří 6/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 01/97

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří 6/2003, kterou se mění a doplňuje OZV města Kynšperk nad Ohří č. 01/97, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 01.10.2003
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (Vývěs č. 62/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov a 7 dodatků této smlouvy
od 05.11.2002
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Libavským Údolím (Vývěs č. 63/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Libavským Údolím + 8 dodatků smlouvy
DATUM

Pátek, 01.březen 2024

Svátek slaví Bedřich

 
AKTUALITY
 
28.02.2024
28.02.2024
28.02.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
18.10.2023
13.09.2023
22.08.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště