Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Povinně zveřejňované informace dle ISVS

 
1.Oficiální názevMěsto Kynšperk nad Ohří
2.Důvod a způsob založenídle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
3.Organizační struktura>>>
4Kontaktní spojení - adresaMěstský úřad Kynšperk nad Ohří
  Jana A. Komenského 221/13
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 úřední hodiny >>>
 tel. 352 350 421       
 fax 352 324 268
 e-mail podatelna@kynsperk.cz
 isds ca8by3x
 URL http://www.kynsperk.cz
5.Případné platby lze poukázat k bance naKomerční banka a.s. - expozitura Kynšperk nad Ohří
 č. účtu19-4587390287/0100
6.00259454
7.DIČCZ00259454 - jsme plátci DPH
8.Rozpočet>>>
9.Žádosti o informaceústně, písemně, v elektronické podobě na adrese MěÚ
 tel./fax 352 350 421/352 324 268
 poštou: na adresu MěÚ
 elektronickou poštou: podatelna@kynsperk.cz
 elektronický formulář: >>>
10.Příjem žádostí a dalších podánídtto bod č. 9
11.Opravné prostředkyOpravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Městským úřadem Kynšperk nad Ohří se podávají prostřednictvím tohoto Městského úřadu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu Karlovarského kraje. Lhůty a způsoby opravných prostředků stanovují zvláštní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád) a jsou vždy obsaženy v textu poučení jednotlivého rozhodnutí
12.Formuláře>>>
13.Návod pro řešení nejrůznějších životních>>>
 situací 
14.Nejdůležitější předpisy>>>
15.Sazebník úhrad za poskytování informací>>>
16.Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.>>>
17.Seznam organizacíMateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367
  Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525
   
  Městské kulturní středisko
   
  Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří
  Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
  Městská policie města Kynšperk nad Ohří
  Základní škola Kynšperk nad Ohří
  Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (99)

 • 26.02.2024
  Informace 26.02.2024
  Žádost o poskytnutí návrhu smlouvy společností ,,Meridian Nová energie s.r.o.“
 • 25.01.2024
  Informace 11.01.2024
  Žádost o poskytnutí zápisu z jednání RM Kynšperk nad Ohří ze dne 10.01.2024
 • 18.10.2023
  Informace 02.10.2023
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 17.10.2023
  Informace 12.10.2023
  Žádost o kopie protokolů o předání díla (stavby) ,,stavební úpravy MK v ul. Zahradní, Kynšperk nad Ohří"
 • 19.07.2023
  Informace 04.07.2023
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 19.07.2023
  Informace 17.07.2023
  Týkající se fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.
 • 31.05.2023
  Informace 11.05.2023
  Žádost o poskytnutí Návrhu smlouvy, která měla být uzavřena mezi Městem Kynšperk nad Ohří a firmou Merridian.
 • 20.04.2023
  Informace 04.04.2023
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 19.04.2023
  Informace 03.04.2023
  Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?
 • 14.03.2023
  Informace 09.03.2023
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 18.01.2023
  Informace 03.01.2023
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 18.01.2023
  Informace 04.01.2023
  Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/ obcí na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města/ obce nebo jiných veřejných rozpočtů
 • 21.11.2022
  Informace 03.10.2022
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 12.10.2022
  Informace 29.09.2022
  1)Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud. 3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká. 4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.
 • 29.07.2022
  Informace 11.07.2022
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 17.06.2022
  Informace 08.06.2022
  Kdo byl objednatelem/ stavebníkem ve smyslu § 2 odst. 2, písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v akci na provedení rekonstrukce kanalizační stoky v části obce Kynšperk nad Ohří, ulice J. K. Tyla. Místo provedení stavby: ul. J. K. Tyla od křižovatky ul. J. K. Tyla/ nám. SNP ke křižovatce J. K. Tyla/ Chebská.
 • 20.04.2022
  Informace 05.04.2022
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 04.04.2022
  Informace 30.03.2022
  Žádost o podání informace ohledně cesty P. F., jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií super Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva.
 • 30.03.2022
  Informace 07.03.2022
  Ohledně nezákonného zneužívání státní moci proti svobodě slova
 • 30.03.2022
  Informace 25.03.2022
  Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje
 • 21.01.2022
  Informace 06.01.2022
  Žádost o poskytnutí investičních plánů města pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/ obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů
 • 21.01.2022
  Informace 07.01.2022
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 23.11.2021
  Informace 03.11.2021
  Žádost o poskytnutí kopie souhlasu ke stavbě uložení optických kabelů, poskytnutého Městem Kynšperk nad Ohří
 • 02.11.2021
  Informace 13.10.2021
  Žádost o podání informace- kolik bylo v posledních letech městem Kynšperk nad Ohří investováno do geodetických služeb a ortofotomap
 • 20.10.2021
  Informace 13.10.2021
  Žádost o podání informace- Zda Město Kynšperk nad Ohří udělilo územní rozhodnutí pro pokládku optických kabelů, případně v jakých lokalitách.
 • 11.10.2021
  Informace 17.09.2021
  žádost o podání informace- pronájem pozemku č. 817 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
 • 22.09.2021
  Informace 07.09.2021
  Prodej pozemku č. 817 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
 • 11.08.2021
  Informace 30.07.2021
  Vyřízení přestupkového řízení, jehož je žadatel účastníkem.
 • 10.08.2021
  Informace 29.07.2021
  Otázky k trestné činnosti takzvaných orgánů činných v trestním řízení
 • 07.04.2021
  Informace 06.04.2021
  Otázky k zahájení trestního řízení proti pachateli XXX.
 • 01.03.2021
  Informace 21.02.2021
  Využití pozemků č. 275/1 a 273/1, k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří
 • 17.08.2020
  Informace 26.07.2020
  Jaký systém elektronické spisové služby eSSL používá MěÚ Kynšperk nad Ohří, od kterého roku. Jaký eSSL MěÚ Kynšperk nad Ohří používal před zavedením stávajícího.
 • 18.06.2020
  Informace 03.06.2020
  Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyhlášky Ceny místních poplatků Investice, programy a granty města Projekty a programy spoluorganizované EU Zdravotnictví a sociální služby města Veřejná doprava, Technické služby města, komunální odpad a poplatky za svoz a jeho třídění
 • 07.05.2020
  Informace 23.04.2020
  Způsob řešení případů, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení- nedodržování zákonných lhůt
 • 13.01.2020
  Informace 05.01.2020
  Poskytnutí informací prostřednictvím dotazníku
 • 10.01.2020
  Informace 02.11.2019
  Poskytnutí informací o poražených zdravých stromech na cestě od zámečku Kamenný Dvůr od Štědré u Kynšperka nad Ohří
 • 10.01.2020
  Informace 14.07.2019
  Poskytnutí informací o zařízení ke sběru autovraků provozovaného Správou majetku Kynšperk nad Ohří
 • 10.01.2020
  Informace 16.05.2019
  Ve kterých částech města Kynšperk nad Ohří se plánuje výstavba/ oprava komunikací, popřípadě veřejného osvětlení.
 • 10.01.2020
  Informace 17.05.2019
  Vzniklé škody na rodinných domech a provozních objektech v důsledku omezení drenážní funkce důlních děl Boží Požehnání
 • 14.02.2019
  Informace 01.02.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení
 • 25.01.2019
  Informace 08.01.2019
  Žádost o zaslání investičních plánů na rok 2019
 • 21.01.2019
  Informace 03.01.2019
  Žádost o poskytnutí informace o panu Petru Vojnarovi
 • 14.12.2018
  Informace 30.11.2018
  Žádost o poskytnutí informace o kastračním programu pro kočky
 • 06.12.2018
  Informace 21.11.2018
  Žádost o poskytnutí informace o rekonstrukci místní komunikace Mistra Jana Husa
 • 29.10.2018
  Informace 19.10.2018
  Žádost o poskytnutí informace týkající se odchytu psů a koček
 • 08.06.2018
  Informace 22.05.2018
  Žádost o informace týkající se GDPR
 • 30.04.2018
  Informace 19.04.2018
  Žádost o informace týkající se životního prostředí v územním řízení
 • 22.02.2018
  Informace 07.02.2018
 • 31.01.2018
  Informace 11.01.2018
 • 31.08.2017
  Informace 16.08.2017
  Žádost o poskytnutí informace o problémech v obci s holuby, špačky, kormorány, jinými škodlivými ptáky
 • 15.08.2017
  Informace 27.07.2017
  Žádost o poskytnutí informace ohledně novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • 21.07.2017
  Informace 04.07.2017
  Žádost o poskytnutí informace zda je obec ve vazbě a povinna informovat společnost EKO-KOM, a.s.
 • 21.07.2017
  Informace 14.07.2017
  Žádost o způsobech vymáhání daňových nedoplatků
 • 07.03.2017
  Informace 01.03.2017
  Žádost o poskytnutí seznamů všech aktivních bankovních účtu a darovacích smluv
 • 07.03.2017
  Informace 16.02.2017
  Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2017
 • 13.05.2016
  Informace 26.04.2016
  Žádost o poskytnutí informací o veřejné zakázce "Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří"
 • 27.04.2016
  Informace 11.04.2016
  Žádost o informace - v jaké podobě a jak dlouho se uchovávají datové zprávy, odkaz na spisový a skartační řád
 • 27.04.2016
  Informace 23.03.2016
  Žádost o informace - v jaké podobě a jak dlouho se uchovávají datové zprávy
 • 04.03.2016
  Informace 22.02.2016
  Žádost o poskytnutí informace a o zaslání investičních plánů pro rok 2016
 • 22.02.2016
  Informace 28.01.2016
  Žádost o poskytnutí informace a o zaslání investičních plánů pro rok 2016
 • 12.02.2016
  Informace 31.01.2016
  Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2016
 • 08.02.2016
  Informace 21.12.2015
 • 07.01.2016
  Informace 09.12.2015
  Žádost o informace a vyplnění přiloženého dotazníku
 • 06.01.2016
  Informace 02.12.2015
  Žádost o doložení dokumentů k zakázce - Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří
 • 06.01.2016
  Informace 09.01.2015
  Žádost o poskytnutí informace a o zaslání investičních plánů pro rok 2015
 • 05.01.2016
  Informace 08.01.2015
  Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2015
 • 04.01.2016
  Informace 05.01.2015
  Žádost o sdělení počtu ks veřejného osvětlení
 • 02.01.2016
  Informace 04.09.2014
  Žádost o poskytnutí informace, ve kterých bytových domech v Kynšperku nad Ohří vlastní město Kynšperk nad Ohří nebytové jednotky
 • 01.01.2016
  Informace 01.09.2014
  Žádost o poskytnutí informace, kterých společenství bytových jednotek je město Kynšperk členem
 • 31.12.2015
  Informace 06.08.2014
  Žádost o zaslání kopií kandidátních listin do komunálních voleb
 • 07.01.2014
  informace 02. 01. 2014
  informace 02. 01. 2014
 • 31.12.2013
  informace 19. 12. 2013
  informace 19. 12. 2013
 • 04.11.2013
  informace - 02. 11. 2013
  Informace - 02. 11. 2013
 • 05.09.2013
  informace - 02. 09. 2013
  informace - 02. 09. 2013
 • 22.07.2013
  Informace 18. 07. 2013
  Informace 18. 07. 2013
 • 30.01.2013
  informace 22.01.2013
  informace 22.01.2013
 • 20.12.2012
  Informace 17. 12. 2012
  Informace 17. 12. 2012
 • 06.12.2012
  informace - 04. 12. 2012
  informace - 04. 12. 2012
 • 26.06.2012
  informace 14. 06. 2012
  informace 14. 06. 2012
 • 03.05.2012
  Informace - 16. 04. 2012
  žádost o poskytnutí informace o počtu odběrných míst
 • 21.03.2012
  Informace - 09. 03. 2012
  Žádost o vyplnění dotazníku pro diplomovou práci - dotace EU v Karlovarském kraji
 • 14.03.2012
  Informace - 17. 02. 2012
  Žádost o vyplnění dotazníku pro disertační práci - téma poradenství veřejných zakázek
 • 07.02.2012
  Informace - 19. 01. 2012
  žádost o sdělení ceny za vydávání Kynšperského zpravodaje
 • 25.01.2012
  Informace 24. 01. 2011
  Žádost o poskytnutí informace o místním referendu v letech 1990 - 2006
 • 16.01.2012
  Informace 10.01.2012
  žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2012
 • 16.01.2012
  Informace 14. 12. 2011
  žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2012
 • 11.01.2012
  Informace 10.01.2012
  Žádost o zaslání investičních plánů, financovaných z rozpočtu obce
 • 12.10.2011
  informace 5.3.2009
  žádos o zaslání dokumentů vydaných naším úřadem – stavební povolení, územní rozhodnutí, spojené stavební a územní rozhodnutí
 • 12.10.2011
  Informace - 29.03.2011
  Neexistence stavby RD č. 135
 • 12.10.2011
  Informace 10.1.2011
  Žádost o zaslání investičních plánů města Kynšperk nad Ohří pro rok 2011, resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu obce nebo veřejných rozpočtů
 • 12.10.2011
  Informace 10.2.2010
  žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2010
 • 12.10.2011
  Informace 15.12.2010
  žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2011
 • 12.10.2011
  Informace 16.11.2009
  žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2010
 • 12.10.2011
  Informace 16.2.2009
  žádost o zaslání dokumentů vydaných naším úřadem
 • 12.10.2011
  Informace 16.9.2010
  Žádost o sdělení informace – dohledání dokumentace vztahující se k výstavbě TV převaděče
 • 12.10.2011
  Informace 18.10.2010
  Žádost o sdělení informace – celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu
 • 12.10.2011
  Informace 25.2.2009
  žádost o poskytnutí informace – zvukový záznam z lednového zasedání zastupitelstva města
 • 12.10.2011
  Informace 26.2.2009
  žádost o kopii zápisu ze zastupitelstva města ze dne 18.12.2008
 • 12.10.2011
  Informace 29.3.2010
  Žádost o sdělení informace – kdo podal stížnost na psa

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (16)

DATUM

Pátek, 01.březen 2024

Svátek slaví Bedřich

 
AKTUALITY
 
28.02.2024
28.02.2024
28.02.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
18.10.2023
13.09.2023
22.08.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště